[0300] Poljoprivredna zadruga Novalja (1949. – 1956.)

Signatura: HR–DAZD–300

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Novalja

Vrijeme nastanka gradiva: 1949./1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 11 knj., 7 kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Novalja

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski, 1958.–1961., str. 259

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 1. srpnja 1947. godine Novalja je spadala pod teritorijalnu nadležnost kotara Rab. Poljoprivredna zadruga Novalja po principu teritorijalne nadležnosti registrirana je kod suda u Rijeci.

POVIJEST FONDA

Godine 1960. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 50) Arhiv u Zadru je preuzeo od Poljoprivredne zadruge Novalja pet sanduka arhivskog gradiva ove Poljoprivredne zadruge. Gradivo je sačuvano nepotpuno, a fond nije sređen.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik 1949./1953., knj. 3

Predmetne knjige

1. Knjiga glavnih računa: 1950.–1952., knj. 2

2. Knjiga blagajne 1950.–1951., knj. 2

3. Knjiga gotovine kod novčanih zavoda, stanova ili osoba 1950., knj. 1

4. Knjiga rashoda i prihoda 1949.–1951., knj. 2

5. Knjiga radnih dana, 1950., knj. 1

Spisi, 1952.–1956., kut. 1–7.

1. Poslovna korespondencija sa zadrugarima, drugim fizičkim i pravnim osobama 1952., kut. 1.

2. Turizam u Novalji: iznajmljivanje soba, oglasi za iznajmljivanje, zahtjevi za smještaj, 1953., kut. 2.

3. Turizam u Novalji: iznajmljivanje soba, zahtjevi upućeni Narodnom odboru kotara Rab za dozvole za gradnju restorana, održavanje plesnih zabava na terasi restorana „Loža“ u Novalji, molbe za dozvolu za iznajmljivanje ležaja i sl. 1954., kut. 3.

4. Poslovna korespondencija sa zadrugarima i drugim fizičkim i pravnim osobama 1955., kut. 4.

5. Poslovna korespondencija sa zadrugarima i drugim fizičkim i pravnim osobama 1956., kut. 5.

6. Platne liste, 1955., kut. 6.

7. Osnivačke pristupne izjave zadrugara, završni računi za 1951., tabela bilance 1947., kut. 7.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–158: Narodni odbor općine Novalja 1952.–1955.

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski, 1958.–1961.