[0298] Gradske brijačko–frizerske radnje u Zadru (1950. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–298

Klasifikacija: G.2.9.

Naziv fonda: Gradske brijačko–frizerske radnje Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,13 d/m

Stvaratelj: Gradske brijačko–frizerske radnje Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rješenjem Gradskog narodnog odbora Zadar br. 3266 od 17. veljače 1950. godine osnovano je obrtno poduzeće „Gradske brijačko–frizerske radnje Zadar“ sa sjedištem u Zadru. Poduzeće se preko svojih brijačnica i frizerskih salona bavilo brijačkim i frizerskim uslugama. Rješenjem Narodnog odbora grada Zadra od 11. studenoga 1950. dio osnovnih financijskih sredstava i inventara ugaslog poduzeća „Gradske obrtne radnje“ prenesen je na ovo poduzeće.

Gradske brijačko–frizerske radnje u Zadru bile su u nadležnosti Izvršnog odbora Gradskog narodnog odbora Zadar, koji je koordinirao rad poduzeća. Poduzeće je uz prethodno odobrenje Izvršnog odbora Gradskog narodnog vijeća moglo osnivati radionice i prodavaonice na području grada i okolice. Poslovanje poduzeća obavljalo se u tri odsjeka: upravno–administrativni, robno–proizvodni i knjigovodstveni.

Radom poduzeća neposredno je upravljao upravitelj poduzeća, koji je za svoj rad odgovarao Izvršnom odboru Gradskog narodnog odbora Zadar.

POVIJEST FONDA

Podatak o preuzimanju gradiva u Arhiv nije sačuvan. Spisi ovog fonda su fragmentarno sačuvani. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda su izlučena dva svežnja financijskih spisa (platne liste i računi).

SADRŽAJ

U gradivu se čuva poslovno dopisivanje s tijelima državne uprave (Narodnim odborom grada Zadra, Ministarstvom socijalnog staranja – Podružnica Zadar, Komunalnom bankom). Sačuvana je i Uredba o stručnom osposobljavanu i zvanjima radnika u zantstvu (1950). Dio dopisa odnosi se i na rješavanje raznih službeničkih pitanja, kao što su primanje u radni odnos, različita rješenja na zahtjeve zaposlenika i slično.

Dio gradiva sadrži financijske spise, što se odnose na investicije, nalaze revizije, zahtjeve za financijskim sredstvima.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, 1950.–1951., knj. 2

Spisi, 1950.–1951., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–524: Gradske obrtne radnje Zadar 1947.–1949.

HR–DAZD–267: Kotarska zanatska komora Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar 1945.–1955.