[0297] Zanatsko poduzeće „Sklad” u Zadru (1954. – 1968.)

Signatura: HR–DAZD–297

Klasifikacija: G.2.9.

Naziv fonda: Zanatsko poduzeće „Sklad“ u Zadru.

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–1969.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 25 svež.; 2,40 d/m

Stvaratelj: Zanatsko poduzeće „Sklad“ u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zanatsko kovinarsko poduzeće „Sklad“ Zadar upisano je u registar Okružnog suda u Splitu pod brojem 2820/53. dana 4. srpnja 1953. godine kao poduzeće za pružanje kovinarskih usluga i prodaju kovinarskih proizvoda. Iz ovog zanatskog poduzeća kasnije je nastalo Montažno projektno poduzeće „Eelektromehanika – Sklad“.

POVIJEST FONDA

Spisi su u Arhiv u Zadru preuzeti 18. rujna 1979. godine od pravnog sljednika poduzeća „Elektromehanika – Sklad“. U Knjigu primopredaje upisani su pod brojem 160/79. Fond nije sređivan.

SADRŽAJ

Spisi ovog fonda sadrže opće spise o djelovanju poduzeća u razdoblju od 1954. do 1968. godine, zapisnike i odluke Upravnog odbora poduzeća za 1965. godinu, odluke radničkog savjeta za 1958., 1967. i 1969. godinu, financijsku dokumentaciju od 1957. do 1964. godine, statističke podate o poslovanju, glavni projekt Tvornice za preradu soje i projektnu dokumentaciju Internog odjela Medicinskog centra Zadar. Sačuvana je samo jedna knjiga uredskih evidencija i to urudžbeni zapisnik za 1962. godinu.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik, 1962., knj. 1

Spisi, svež. 1–25, 2,40 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.