[0295] Zanatsko građevinsko poduzeće „Jazine” u Zadru (1961. – 1972.)

Signatura: HR–DAZD–295

Klasifikacija: G.2.9.

Naziv fonda: Zanatsko građevinsko poduzeće „Jazine“

Vrijeme nastanka gradiva: 1961.–1972.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 17 kut.; 1,70 d/m

Stvaratelj: Zanatsko građevinsko poduzeće „Jazine“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Početkom 1965. godine na intervenciju Skupštine općine Zadar spajaju se Stambene zanatske zajednice „Poluotok“, „Arbanasi“ i „Voštarnica“ u jedinstveno poduzeće pod nazivom Zanatsko uslužno poduzeće „Jazine“ u Zadru. Osnovna sredstva za rad i radnici te službenici nove tvrtke bili su uglavnom iz ukinutog Zanatskog servisa „Arbanasi“. Tvrtka je upisana u Registar privrednih organizacija Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem Fi–339/65–3. Sjedište tvrtke je u Zadru, a predmet poslovanja je zanatsko–uslužna djelatnost za područje grada i bliže okolice: zidarstvo, ličilaštvo, bravarstvo, vodoinstalaterski, parketarski, električarski i limarski radovi te prijevoz kamionima. Tvrtka je samostalna organizacija, pravna osoba i nosilac određenih prava u pogledu financiranja i upravljanja imovinom. Najviši organi upravljanja tvrtkom su Savjet radne zajednice i Upravni odbor.

Poduzeće je 1966. promijenilo naziv u Zanatsko građevinsko poduzeće „Jazine“ i kao takvo je upisano u Registar poduzeća Okružnog Privrednog suda u Splitu pod brojem Fi–527/66–3. Mijenja se i dotadašnji predmet poslovanja tvrtke i glasi: Obavljane djelatnosti – zidarske, stolarske, vodoinstalaterske, parketarske, bojadisarske, električarske, limarske, bravarske i klesarsko–montažne, te izvođenje građevinskih usluga u manjem opsegu: adaptacije, nadogradnje, izgradnja manjih objekata u visokogradnji do vrijednosti od oko 100.000 dinara. Tu je odluku donijela radna zajednica tvrtke na sjednici održanoj 2. travnja 1966. godine, a uvjerenje o uvjetima obavljanja djelatnosti donio je Odjel za privredu SO Zadar broj 04–3036/1–1966. godine. Sukladno ovim promjenama donesen je novi Statut tvrtke 1. svibnja 1966. godine.

Rješenjem Okružnog Privrednog suda u Splitu, od 28. prosinca 1973. godine započet je stečajni postupak za ukidanje ZGP „Jazine“, a završen je 15. ožujka 1974. godine, kada je provedeno brisanje firme iz Registra privrednih organizacija.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo Zanatskog građevinskog poduzeće „Jazine“ primljeno je u Arhiv 3. siječnja 1972. godine u 40 svežnjeva. Istog je datuma potpisan primopredajni zapisnik i fond je upisan u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod brojem 125.

SADRŽAJ

Spisi fonda sadrže dokumentaciju o osnivanju tvrtke, statute i razne pravilnike. U gradivu su i završni računi, dio platnih lista radnika i namještenika, osobni dosjei radnika i službenika. Dio spisa od 1962. do 1964. godine odnosi se na Zanatske servise – Stambene zanatske zajednice „Arbanasi“ i „Voštarnica“. Opći spisi tvrtke pružaju uvid u osnovnu djelatnost tvrtke koja se odnosi na sve uslužne poslove u graditeljstvu na manjim objektima kako javnim tako i za potrebe građana Općine Zadar. Dokumentacija sadrži ugovore sklopljene prije izvođenja radova, troškovnike radova, prikupljanje raznih dozvola za izvođenje građevinskih radova i slično. U fondu je sačuvana i dokumentacija o stečajnom postupku.

Gradivo je dobro sačuvano i nakon redovnog izlučivanja koje je obavljeno na osnovi rokova čuvanja i Pravilnika o čuvanju i zaštiti arhivskog gradiva, daljnjeg izlučivanja neće biti.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici Zanatskog servisa (ZS) „Arbanasi“, 1962.–1964. knj. 3

2. Urudžbeni zapisnici Zanatskog uslužnog poduzeća (ZUP) „Jazine“, 1965.–1970.

3. Matična knjiga radnika i službenika Zanatskog servisa „Arbanasi“ i ZUP „Jazine“,1961., 1969.

Spisi, 1962.–1974., kut. 1–17.

1. Predspisi koji se odnose na Zanatski servis (Stambena zajednica) „Arbanasi“ i „Voštarnica“ od 1962. do 1964.; Statut i pravilnici ZS „Arbanasi“; Završni račun ZS „Arbanasi“, 1963. i 1964., kut. 1

2. Opći spisi Zanatskog servisa (Stambene zajednice) „Arbanasi“, 1964., br.1–390, kut. 2

3. Statut i dopune Statuta, pravilnici, registracija tvrtke i rješenja o osnivanju tvrtke, elaborati, spisi i zapisnici sastanaka Upravnog odbora, s Upravnim odborom ZUP “Jazine“, kut. 3

4. Zapisnici sastanaka radne zajednice ZGP „Jazine“, 1967.–1970.; Spisi stečajnog postupka i ukidanje ZGP „Jazine“ 1972.–1974., kut. 4

5. Opći spisi ZUP „Jazine”, 1965.–1970., kut. 5–11

6. Opći spisi ZGP „Jazine“ 1966., 1–423, kut. 6

11. Završni računi ZGP „Jazine“, 1965.–1972., kut. 12

12. Platne liste radnika i službenika 1970.–1972., kut. 13

13. Razna rješenja za prekovremeni rad i slično, kut. 14

14. Dosjei službenika i radnika ZGP „Jazine“, kut. 15–16

15. Pisma upućena direktoru tvrtke Josipu Maržiću, 1966.–1970., kut. 17
Statistički izvještaji i planske analize; Disciplinski postupci i slično, kut. 17

16. Razne obavijesti, registracije i osiguranja za kamione i slično, kut. 17

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–146: Skupština općine Zadar 1961.–1974.

BIBLIOGRAFIJA

Statut Stambene zajednice „Arbanasi“