[0292] Zanatsko poduzeće „Antilop” u Zadru (1953. – 1958.)

Signatura: HR–DAZD–292

Klasifikacija: G.2.6

Naziv fonda: Zanatsko poduzeće „Antilop“

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1958.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 4 kut.; 0,45 d/m

Stvaratelj: Zanatsko poduzeće „Antilop“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće „Antilop“ osnovano je rješenjem Gradskog narodnog odbora Zadar br. 2322/222–1954. od 22. ožujka 1954. godine. Poduzeće je počelo djelovati 15. veljače 1954. godine nakon odvajanja od zagrebačkog poduzeća „Antilop“ za proizvodnju proizvoda od kože. Poduzeće je registrirano 14. travnja 1954. godine u Okružnom sudu u Zadru pod brojem Fi 2/1954 i u Registru Okružnog privrednog suda u Splitu 11. svibnja 1955. pod brojem Fi 271/54.

Poduzeće je u svom sastavu imalo pogone proizvodnje u Zadru i Biogradu n/m, te dvije prodavaonice u Zadru. Zbog slabog financijskog poslovanja zspočet je postupak likvidacije poduzeća. Rješenjem GNO Zadar broj 7924–775/55. od 5 srpnja 1955. godine poduzeće je likvidirano, a prestanak rada je evidentiran u Registru Okružnog privrednog suda Split (Fi 1130/55.) i objavljen u Narodnim novinama 37/55. i u Službenom slistu FNRJ 42/55. Poduzeće je prestalo poslovati 31. kolovoza 1955. godine.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o predaji gradiva Zanatskog poduzeća „Antilop“ Državnom arhivu u Zadru. Fond je 1996. godine sređen i za njega je izrađen sumarni inventar.

SADRŽAJ

Fond sadrži spise o poslovanju poduzeća, podatke o zaposlenicima, zapisnike sastanaka Upravnog odbora, zapisnika sastanaka sindikalne podružnice, financijsku dokumentaciju. Nisu sačuvani urudžbeni zapisnici. Raspon gradiva je veći od raspona djelovanja poduzeća, jer se u fondu nalaze i spisi poduzeća prije odvajanja od zagrebačke centrale, te financijska dokumentacija likvidacije poduzeća koja je trajala tri godine nakon prestanka rada.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Matična knjiga radnika, 1953.–1955., 1 knj.

2. Knjiga izlaznih faktura, 1954.–1955., 1 knj.

Spisi, 1953.–1958., kut. 1–4

1. Spisi o poslovanju poduzeća, 1953.–1955., kut. 1

2. Spisi o osnivanju i likvidaciji poduzeća, zapisnici upravnog odbora, pravilnici, zapisnici sindikalne podružnice, podaci o zaposlenicama, osobni listovi zaposlenih, ugovori o učeničkom radu, 1954.–1955., kut. 2

3. Računovodstvena dokumentacija, popis inventara, spisi radionice Biograd, statistički podaci, 1954.–1955., kut. 3

4. Procjene osnovnih sredstava, cjenici, računovodstvena dokumentacija, računovodstveni spisi likvidacije, 1954.–1958., kut. 4

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor gradske općine Zadar, 1945.–1955.