[0291] Hotelsko poduzeće „Zagreb” Zadar (1953. – 1963.)

Signatura: HR–DAZD–291

Klasifikacija: G.2.6

Naziv fonda: Hotelsko poduzeće „Zagreb“

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1963.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Hotelsko poduzeće „Zagreb“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Hotelsko poduzeće „Zagreb“ nastalo je razdvajanjem bivšeg Hotelskog poduzeća u Zadru. Odluku o osnivanju poduzeća donio je 1. studenoga 1953. NOO Zadar. Poduzeće je pružalo hotelske, restoranske i kavanske usluge. U svom sastavu je imalo i hotel „Borik“ koji je na temelju odluke NOO Zadar broj 01–37/1959. od 2. ožujka 1959. godine izdvojen u samostalno poduzeće. U sastavu poduzeća djelovale su radna jedinica praonica i brod. Poduzeće je djelovalo do kraja 1962. godine. Tada je odlukom NOO Zadar spojeno s poduzećem Bar „Jedinstvo“.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o primopredaji ovog gradiva. Može se pretpostaviti da je gradivo privrednih poduzeća koje je osnovao i ukinuo NOO Zadar u Državni arhiv u Zadru došlo zajedno sa spisima NOO Zadar. Fond je 1989. sređen i izrađen je sumarni inventar. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbeni zapisnik za posljednju godinu poslovanja koji po rasponu brojeva nije jedini koji je vođen te godine. Osim urudžbenog zapisnika sačuvana je matična knjiga i glavna zbirna knjiga. Spisi o funkcioniranju ustanove sačuvani su samo djelomično i ne za sve godine u kojima je poduzeće poslovalo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik 1962., knj. 1

Predmetne knjige

Matična knjiga 1953.–1963., knj. 1

Spisi o funkcioniranju poduzeća 1956.–1962., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar