[0290] Hotelsko poduzeće „Zadar” (1946. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–290

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Hotelsko poduzeće „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 30 svež.; 2,5 d/m

Stvaratelj: Zemaljsko hotelsko poduzeće Hrvatske – Ispostava Zadar / Gradsko hotelsko poduzeće Zadar / Hotelsko poduzeće „Zadar“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rješenjem ministra trgovine i opskrbe br. 5119/B od 15. svibnja 1946. osnovano je Zemaljsko hotelsko poduzeće Hrvatske koje je bilo u nadležnosti Ministarstva trgovine i opskrbe NR Hrvatske. Skraćeni naziv ovog poduzeća bio je „Hotelsko“ Hrvatska. Sjedište poduzeća bilo je u Zagrebu. Vlasnik poduzeća je bila Narodna Republika Hrvatska. U sastavu ovog poduzeća nalazile su se podružnice: Podružnica u Zagrebu (za područje okružnih odnosno gradskih narodnih odbora Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Daruvar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac i Gospić), Podružnica u Sušaku (za područje Primorsko–goranskog Okružnog NO–a), Podružnica u Crikvenici (za Crikvenicu, Selce i Novi Vinodolski), Podružnica u Rabu (za otok Rab), Podružnica u Splitu (za područje gradskih odnosno kotarskih NO–a Zadar, Split, Biograd n/m, Šibenik, Trogir, Brač, Hvar i Makarska).

Pod Podružnicu u Splitu spadala je i Ispostava u Zadru, u čijem sastavu su se nalazili: hoteli „Beograd“, „Zagreb“ i „Moskva“ u Zadru te Kavana „Zadar“ i Kupalište „Hotelsko“ u Zadru.

Rješenjem Gradskog NO Zadar br. 2207/47 od 17. veljače 1947., a na temelju odluke Gradske skupštine, donesena je Odluka o osnivanju i Pravila o organizaciji i poslovanju Gradskog hotelskog poduzeća – Zadar. Poduzeće je stajalo pod administrativno–operativnim rukovodstvom izvršnog odbora Gradskog NO–a Zadar. Sjedište poduzeća bilo je u Zadru.

Poduzeće je poslovalo u sljedećim objektima: Hotel, restauracija i kavana „Beograd“, Hotel i kavana „Zagreb“, Kavana i restauracija „Zadar“, Bife „Kazalište“, Kupalište i bife „Puntamika“, Kupalište i bife „Plaža“, Bife „Zemunik Aerodrom“.

Rješenjem NO Gradske općine Zadar br. 11425/53 od 28. listopada 1953. poduzeće mijenja naziv u „Hotelsko poduzeće Zadar“. Poduzeće je bilo u nadležnosti Savjeta za privredu NO Gradske općine Zadar. U Registar privrednih i društvenih organizacija kotara Zadar upisana je likvidacija poduzeća 1. ožujka 1955. godine.

Predmet poslovanja Zemaljskog hotelskog poduzeća Hrvatske bio je: podizanje i uzimanje u zakup svih vrsta ugostiteljskih radnji, kupališta na moru, jezerima i rijekama, te izletišta; obavljanje poslova na unapređenju turizma te vođenje drugih poslova koje poduzeću povjeri Ministarstvo trgovine i opskrbe.

U „Pravilima o organizaciji i poslovanju“ Gradskog hotelskog poduzeća Zadar stoji, kako će se poduzeće baviti nabavom, preradom i prodajom svih vrsta pića i svakovrsnih jela; obavljanjem srodnih poslova koji mu budu povjereni.

POVIJEST FONDA

Podatak o preuzimanju gradiva u Arhiv nije sačuvan. Fond nije sređen. Prilikom izrade ovoga zapisa izlučeno je 6 svežnjeva gradiva. Izlučene su platne liste zaposlenika i popisi kućnog inventara hotela iz razdoblja 1947. do 1951. godine. Spisi za godinu 1953. dosta su oštećeni od vlage.

SADRŽAJ

Ovaj arhivski fond je izvor za proučavanje hotelijerske djelatnosti ne samo na zadarskom području, nego i u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata te na području tadašnje NR Hrvatske. Među ostalim, u gradivu se nalaze pravni propisi, nacrt organizacije i upute za rad i poslovanje Zemaljskog hotelskog poduzeća Hrvatske (1946.), dokumentacija o registraciji Gradskog hotelskog poduzeća Zadar (1947.). Najveći dio fonda je korespondencija Gradskog hotelskog poduzeća Zadar s različitim institucijama u NR Hrvatskoj: Komunalnom bankom Zadar, Narodnim odborom grada Zadra, raznim ministarstvima (financija, trgovine i opskrbe), turističkim biroom NR Hrvatske u Zagrebu, Zavodom za socijalno osiguranje, različitim privrednim organizacijama i tvornicama radi nabave robe. Kroz spise ovog fonda mogu se doznati i statistički podaci o dolasku gostiju, posebno onih stranih u naše hotele (1947., 1951.). Za istraživanje položaja radnika postoje podaci o raspoređivanju radnika na odgovarajuća radna mjesta, popis nagrađenih djelatnika (1949.). „Upitni arci kandidata“ koji su tražili zaposlenje u ovom poduzeću sadrže opširne biografije prijavljenih kandidata (1947.–1952.). U gradivu je sačuvan i projekt gradnje kupališta u zadarskom predjelu „Puntamika“, te idejni projekt ing. R. Marasovića za gradnju bungalova u istom predjelu (1953.).

POPIS GRADIVA

Spisi, 1946.–1955., svež. 1–30.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–522: Trgovinsko–Ugostiteljska komora Zadar 1952.–1955.

HR–DAZD–291: Hotelsko poduzeće „Zagreb“ Zadar 1958.–1962.