[0289] Kotarsko nabavno–prodajno poduzeće „Zora” Zadar (1950. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–289

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Kotarsko nabavno–prodajno poduzeće „Zora“

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 5 kut.; 0,6 d/m

Stvaratelj: Kotarsko nabavno–prodajno poduzeće „Zora“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Kotarsko trgovačko poduzeće „Zora“ osnovano je rješenjem Narodnog odbora kotara Zadar– otoci br 146 od 15. srpnja 1950. Sjedište poduzeća bilo je u Zadru, a nalazilo se pod administrativnim–operativnim rukovodstvom Izvršnog odbora Narodnog odbora kotara Zadar– otoci. Predmet poslovanja bila mu je nabava i prodaja svih industrijskih, poljoprivrednih i obrtničkih proizvoda. Poduzeće je obavljalo svoje poslove kao trgovina na malo, a u svom sastavu imalo je 18 poslovnica. Godine 1952. poslovanje ovog poduzeća preuzelo je Trgovačko poduzeće „Gradski magazin“ Zadar.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa spisi su stavljeni u kutije. Podatak o akviziciji nije pronađen. Moguće je da je gradivo preuzeto 1966. godine akvizicijom br. 92. Tada je u Arhiv preuzeto 30 d/m spisa raznih trgovačkih poduzeća iz razdoblja 1945.–1955. godine. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.) ovaj je fond bio uvršten u skupinu G.2.5 Turizam i ugostiteljstvo.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda izvor je za proučavanje trgovine i trgovačke mreže na području kotara Zadar pedesetih godina 20. st. Među spisima fonda nalazi se poslovno dopisivanje s raznim poduzećima na području cijele bivše Jugoslavije, Naputak prodavaonicama kotarskog nabavnog prodajnog poduzeća „Zora“ povodom proslave 29. studenoga (Dan Republike), u vezi s parolama koje je trebalo pisati po izlozima i kako ih okititi povodom ove proslave. Dio spisa odnosi se na: zapisnike sastanaka Upravnog odbora poduzeća i Radničkog savjeta 1951.; zapisnike osnovne Partijske organizacije Gradskog trgovačkog poduzeća „Zora“ 1952. godine; dopise Gradskog komiteta KPH Zadar o isključenju pojedinih članova iz Partijske organizacije „radi djelovanja po liniji rezolucije informbiroa“ 1952. Među gradivom fonda nalaze se i dosjei radnika te rješenje o osnivanju poduzeća.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik, 1950.–1952., knj. 1

2. Kazalo, 1950.–1951., knj. 2

Spisi, 1950.–1952., kut. 1–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci, 1950.–1952.

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962.

HR–DAZD–276: Trgovačko poduzeće „Gradski magazin“ Zadar