[0288] Gradsko nabavno–prodajno poduzeće „Zadranka” (1950. – 1967.)

Signatura: HR–DAZD–288

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Gradsko nabavno–prodajno poduzeće „Zadranka“

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1967.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 19 kut.; 2,00 d/m

Stvaratelj: Gradsko nabavno–prodajno poduzeće „Zadranka“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rješenjem Gradskog NO Zadar br. 10605 od 12. kolovoza 1946. osnovano je Gradsko nabavno–prodajno poduzeće „Zadranka“ Zadar. Administrativno–operativni rukovoditelj poduzeća bio je Gradski narodni odbor Zadar. Predmet poslovanja poduzeća bila je nabava i prodaja svih industrijskih, poljoprivrednih i obrtničkih proizvoda domaćeg i stranog porijekla. Prilikom otvaranja poduzeće je imalo 3 prodavaonice u Zadru, a 1953. godine imalo je 25 prodavaonica u svim četvrtima Zadra. Godine 1953. izvršena je likvidacija poduzeća tako da je poduzeće podijeljeno na tri nova poduzeća i to: Trgovačko poduzeće „Prehrana“, Nabavno–prodajno poduzeće „Tkanina“ i Trgovačko poduzeće „Zadranka“.

Skupština općine Zadar je na svojoj 6. sjednici Općinskog vijeća i 8. sjednici Privrednog vijeća od 6. lipnja 1964. donijela rješenje kojim je odobreno spajanje trgovačkih poduzeća „Veletrgovina“, „Universal“ i „Prehrana“ u novo trgovačko poduzeće „Zadranka“ Zadar – trgovačko poduzeće na veliko i malo.

POVIJEST FONDA

Podatak o preuzimanju gradiva u Arhiv nije poznat. Gradivo fonda odnosi se gotovo u cijelosti na dokumentaciju nastalu radom „Zadranke“ u prvoj fazi svoga postojanja (1946.–1953.), tek mala količina spisa: jedan urudžbeni zapisnik iz 1959., te pola jedne arhivske kutije odnosi se na 1967. godinu. Fond nije arhivistički sređen niti je izrađeno arhivsko obavijesno pomagalo. Prilikom izrade ovoga zapisa spisi su odloženi u arhivske kutije, a iz fonda je izlučeno 7 registratora spisa, prvenstveno blagajničkih priznanica, narudžbenica i sl. te 7 blagajničkih knjiga za razdoblje 1950.–1959. Zbog toga su iskazane manje količine gradiva od one prikazane u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH (2006.).

SADRŽAJ GRADIVA

Gradivo ovog fonda najvećim dijelom sadrži poslovno dopisivanje poduzeća s raznim poljoprivrednim, industrijskim proizvođačima, obrtnicima prehrambenih i drugih proizvoda s područja cijele tadašnje Jugoslavije i inozemstva. Sačuvani su zapisnici sjednica Radničkog savjeta, Upravnog odbora (1952.). U gradivu je i dokumentacija o arbitražnim sporovima poduzeća s raznim pravnim osobama vođenim pred različitim sudovima (u Zadru, Splitu), kao što su sporovi s PZ Biočino selo, PZ Dragove, Poduzeće za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda Imotski, poduzećem „Partizan“ Obrovac, s Jadranskom plovidbom Rijeka, PZ Smilčić, s Gradskom pekarom Zadar, s Vojnim poduzećem za izradu oficirske odjeće i obuće Zadar, s Đačkim domom Učiteljske škole Zadar, Rukotvorinama Zagreb, s Ribarskim servisom Zagreb i dr. Velika Količina gradiva odnosi se na kadrovska pitanja zaposlenih u ovom poduzeću; dokumentaciju o financijskom poslovanju poduzeća: razvojni planovi, financijska izvješća, ugovori o kreditu; troškovnike i nacrte za adaptaciju ureda i poslovnica poduzeća i drugo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1959., knj. 1

2. Kazala Urudžbenog zapisnika, 1951.–1952., knj. 2

Predmetne knjige

3. Knjiga zapisnika Radničkog savjeta, 1953., knj. 1

Spisi, 1950.–1954., 1967, kut. 1–19.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar 1945.–1955.

HR–DAZD–279: Trgovačko poduzeće „Prehrana“ Zadar

HR–DAZD–281: Trgovačko poduzeće „Tkanina“

BIBLIOGRAFIJA

„Zadranka” Zadar: 1946.–1986.: fotomonografija. Zadar: RO „Narodni list“, 1986.