[0287] Ugostiteljsko poduzeće “Primorac” Zadar (1948. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–287

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Ugostiteljsko poduzeće „Primorac“

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva 1 knj., 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Ugostiteljsko poduzeće „Primorac“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ugostiteljsko poduzeće „Primorac“ osnovano je rješenjem Saveznog izvršnog vijeća Beograd od 20. svibnja 1953. godine. U registar privrednih organizacija Okružnog suda u Zadru upisano je 10. kolovoza 1954. Poduzeće je registrirano za poslove pružanja ugostiteljskih usluga prvenstveno pripadnicima JNA, a poslovalo je od 1948. godine kao „Primorac“, restoran društvene prehrane vojnih lica. Bilo je upisano u Registar poduzeća lokalnog značaja. Temeljem rješenja br. 10798 od 26. prosinca 1951. osnivač mu je Komanda Jugoslavenske ratne mornarice, pa je i poslovalo kao Vojno ugostiteljsko poduzeće. Odlukom Državnog sekretarijata za poslove narodne obrane br. 156 od 18. svibnja 1954. briše se odrednica „vojno“. Poduzeće „Primorac“ je 15. ožujka 1964. pripojeno ugostiteljskom poduzeću „Jedinstvo“ Zadar. Spajanje je odobrio Odjel za privredu SO Zadar rješenjem br 04–5208/1– 1964. od 1. srpnja 1964. godine. U registru Okružnog privrednog suda u Splitu vodi se pod br. Fi 373–64.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o predaji ovog gradiva Arhivu. Fond je 1989. godine sređen i izrađen je sumarni inventar.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži matičnu knjigu radnika s upisima od 1948. godine kada je registrirano kao Vojno ugostiteljsko poduzeće. Spisi o djelatnosti poduzeća sačuvani su djelomično. Nisu sačuvani urudžbeni zapisnici.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Matična knjiga radnika, 1948.–1958., knj. 1

Spisi, kut. 1–2.

1. Spisi o radu poduzeća, zapisnici, 1948.–1959., kut. 1.

2. Podaci o registraciji i o zaposlenicima, Završni račun, dva pravilnika, 1957.–1961., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–285: Ugostiteljsko poduzeće Bar „Jedinstvo“