[0286] Ugostiteljsko poduzeće “Kornat” – Zadar (1953. – 1960.)

Signatura: HR–DAZD–286

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Ugostiteljsko poduzeće „Kornat“

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1960.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Ugostiteljsko poduzeće „Kornat“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Restoran „Kornat“ osnovan je rješenjem NO Zadar br. 11425 od 28. listopada 1953. godine. Poduzeće je nastalo likvidacijom Gradskog hotelskog poduzeća. Registrirano je kod Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem Fi–734/55 od 27. lipnja 1955. godine. U sastavu poduzeća je restoran „Kornat“ i bifei „Obalac“ i „Olga“ koji su se bavili pružanjem restoranskih usluga i prodajom alkoholnih i bezalkoholnih pića. Upravni odbor poduzeća imao je tri člana. Godine 1959. bilo su zaposlena 23 radnika koji su svi bili članovi Radničkog savjeta. Poduzeće „Kornat“ pripojeno je 1. siječnja 1963. zajedno s UP „Zagreb“, „Beograd“, „Dalmacija“ i gostionicom „Mornar“ Ugostiteljskom poduzeću Bar „Jedinstvo“.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o primopredaji ovog gradiva. Fond je sređen 1989. godine.

SADRŽAJ

Nisu sačuvane registraturne knjige, a spisi poduzeća „Kornat“ samo djelomično.

Uz spise o funkcioniranju poduzeća sačuvani su zapisnici sjednica, završni računi, platne liste i nacrt za šank u restoranu „Kornat“.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1953.–1960., kut. 1–2.

1. Spisi o funkcioniranju poduzeća, 1956.–1960., kut. 1.

2. Zapisnici, završni računi, platne liste, 1953.–1959., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotra Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar, 1945.–1955.