[0285] Ugostiteljsko poduzeće Bar “Jedinstvo” Zadar (1953. – 1960.)

Signatura: HR–DAZD–285

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Ugostiteljsko poduzeće Bar „Jedinstvo“

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1960.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Ugostiteljsko poduzeće Bar „Jedinstvo“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Temeljem rješenja Narodnoga odbora gradske općine Zadar br. 11425 od 28. listopada 1953. od Gradskog hotelskog poduzeća u Zadru osnovano je 1. studenoga 1953. poduzeće Bar „Jedinstvo“. Poduzeću je 1. travnja 1956. pripojen pogon slastičarne i tri prodavaonice poduzeća „Danilo Štampalija“. Godine 1962. poduzeću je pripojeno ugostiteljsko poduzeće „Dalmacija“, Hotelska poduzeća „Zagreb“, „Beograd“, „Dalmacija“ i gostionica „Mornar“ (NN SRH 14/63.). Može se reći da je u neku ruku sljednik tih spajanja poduzeće koje i danas posluje pod imenom „Jadera“.

POVIJEST FONDA

Poduzeće Bar „Jedinstvo“ je 9. prosinca 1958. predalo Arhivu „devetnaest sanduka bivših ugostiteljskih poduzeća“ s napomenom da je preuzimanje obavljeno bez zapisnika i popisa. Nije moguće utvrditi na koja se poduzeća to preuzimanje odnosi.

SADRŽAJ

Fond sadrži fragmetarno sačuvano gradivo o poslovanju poduzeća od 1953. do 1960. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1953.–1960., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor Grada Zadra 1944.–1955.