[0284] Kotarsko ribarsko poduzeće „Greben” Zadar (1948. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–284

Klasifikacija: G.2.6

Naziv fonda: Kotarsko ribarsko poduzeće „Greben“

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1950.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Kotarsko ribarsko poduzeće „Greben“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Kotarsko ribarsko poduzeće „Greben“ osnovano je rješenjem Kotarskog NO Zadar br. 2062/48 od 2. veljače 1948. Poduzeće se nalazilo pod administrativnim i operativnim rukovodstvom Izvršnog odbora KNO Zadar. Sjedište poduzeća bilo je u Zadru, a bavilo se ribolovom i prodajom ribe. Rješenjem Oblasnog NO Dalmacije, Povjereništva financija br. 32048/48. od 27. rujna 1948. poduzeće je upisano u registar državnih privrednih poduzeća lokalnog značaja pod registarskim brojem 174/1. Poduzeće je krajem 1950. prestalo raditi.

POVIJEST FONDA

Gradivo je od Trgovačkog poduzeća „Tekstil“ preuzeto u Arhiv 6. rujna 1966. zajedno s gradivom više ugašenih poduzeća. Godine 1989. fond je sređen i za njega je izrađen sumarni inventar.

SADRŽAJ

Fond sadrži fragmentarno sačuvane spise o funkcioniranju poduzeća za obje godine poslovanja te nešto financijske dokumentacije.

POPIS GRADIVA

Dopisivanje i financijska dokmentacija, 1948.–1950., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.