[0283] Trgovačko poduzeće „Veletrgovina” Zadar (1957. – 1964.)

Signatura: HR–DAZD–283

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Veletrgovina“

Vrijeme nastanka gradiva: 1957.–1964.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 4 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Trgovačko poduzeće „Veletrgovina“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće „Veletrgovina“ u Zadru osnovano je rješenjem Narodnog odbora kotara Zadar br. 15587/53 od 29. studenoga 1953. godine i poslovalo je kao trgovačko poduzeće na veliko. Sjedište poduzeća bilo je u Zadru. Predmet poslovanja poduzeća bila je trgovina galanterijom, kratkom pletenom robom, trgovina užarskom robom, željezarijom i metalnom robom, trgovina petrolejom i špiritom, bojama, lakovima, kemikalijama i priborom, trgovina parfumerijom i kozmetičkom robom, staklom, porculanom i keramikom, kućnim namještajem, kancelarijskim materijalom i priborom, papirom, pisaćim i školskim priborom, živežnim namirnicama i kućnim potrepštinama, trgovina bazarskom robom i igračkama, duhanskim prerađevinama, šibicama i cigaretnim papirom. Poduzeće je imalo svoje poslovnice na području kotara Zadar.

Temeljem čl. 82 Uredbe o osnivanju poduzeća i radnji, čl. 41 Osnovnog zakona o izboru radničkih savjeta i drugih organa upravljanja u radnim organizacijama i čl. 202 Statuta općine Zadar, a na prijedlog radničkih savjeta trgovačkih poduzeća „Veletrgovina“, „Universal“ i „Prehrana“ (svi iz Zadra), Skupština općine Zadar na 6. sjednici Općinskog vijeća i 8. sjednici Privrednog vijeća od 6. lipnja 1964. donijela je rješenje kojim je odobreno spajanje trgovačkih poduzeća „Veletrgovina“, „Universal“ i „Prehrana“ u novo trgovačko poduzeće – „Zadranka“ Zadar – trgovačko poduzeće na veliko i malo.

POVIJEST FONDA

Prilikom izrade ovog zapisa spisi su složeni u kutije. Podatak o akviziciji nije pronađen. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži: odobrenja i rješenja upisa u registar privrednih organizacija pri Okružnom privrednom sudu u Splitu za otvaranje novih poslovnih jedinica na Silbi, u Pridrazi, u raznim gradskim predjelima Zadra, u Vinjercu, Islamu Latinskom, Posedarju, Slivnici, Premudi, Solinama, Starigradu–Paklenica, Tribanj–Šibuljini, Tribanj–Mandalini, Kožinu, Filip Jakovu, Biogradu, Pakoštanima. Veliki dio gradiva je poslovno dopisivanje s raznim dobavljačima i poslovnim partnerima. Gradivo sadrži i zapise o službeničkim pitanjima, disciplinske postupke protiv zaposlenika pred Disciplinskom komisijom poduzeća, zatim razne interne pravilnike poduzeća, kao što su tarifni pravilnik za 1955. i 1959, Pravilnik o raspodjeli osobnih dohodaka poduzeća iz 1962., dokumentaciju o registraciji poduzeća s „Pravilima o radu poduzeća Veletrgovina“. Dio spisa ovog fonda čine i zapisnici sjednica Radničkog savjeta iz 1962. te završni računi za 1963. i 1964. godinu.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici, 1957.–1963., knj. 6

Spisi 1957.–1964., kut. 1–4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962.

HR–DAZD–279: Trgovačko poduzeće „Prehrana“