[0281] Nabavno–prodajno poduzeće „Tkanina” Zadar (1954. – 1956.)

Signatura: HR–DAZD–281

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Nabavno–prodajno poduzeće „Tkanina“

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Nabavno–prodajno poduzeće „Tkanina“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rješenjem Narodnog odbora općine Zadar br. 2050/56/GV osnovano je nabavno–prodajno poduzeće „Tkanina“. Predmet poslovanja poduzeća bila je prodaja na malo tekstila i konfekcije, proizvoda domaće radinosti i umjetničkih zanata. Rješenjem Narodnog odbora općine Zadar br 2.048/56–GV od 30. ožujka 1956. naziv firme je promijenjen u „Izbor“ Nabavno–prodajno poduzeće Zadar.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučen jedan registrator računa i narudžbenica. Spisi su stavljeni u kutije. Podatak o akviziciji nije pronađen, u obzir se može uzeti Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 92, u kojoj stoji kako je 1966. godine primljeno 30 d/m spisa raznih trgovačkih poduzeća iz razdoblja od 1945. do 1955. godine.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži podatke o poslovanju ovog poduzeća s različitim dobavljačima na području cijele bivše Jugoslavije. Sačuvani su zapisi o poslovnim ugovorima, tužbe radi njihovih nepoštivanja, narudžbe, isplate i sl. Među spisima nalaze se i dokumenti koji se odnose na razna personalna pitanja zaposlenika; dokumentacija o registraciji poduzeća; o registraciji novih poslovnica i drugo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik, 1954.–1956., knj. 1

Spisi, 1954.–1956., kut. 1–4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar 1945.–1955.

HR–DAZD–522: Trgovinsko–ugostiteljska komora Zadar 1952.–1955.

HR–DAZD–277: Trgovačko poduzeće „Izbor“ Zadar