[0280] Trgovačko poduzeće „Riba” Zadar (1949. – 1953.)

Signatura: HR–DAZD–280

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Riba“

Vrijeme nastanka gradiva: 1949.–1953.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Trgovačko poduzeće „Riba“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rješenjem Vlade NR Hrvatske Pov. broj 3733–1949. od 4. siječnja 1950. osnovana je „Riba“, poduzeće za otkup i prodaju proizvoda morskog ribarstva sa sjedištem u Zadru. Poduzeće se nalazilo pod administrativno–operativnim rukovodstvom Glavne direkcije za poduzeća „Riba“ Ministarstva ribarstva NR Hrvatske. Takva poduzeća ustanovljena su i u Rijeci, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku. Predmet poslovanja poduzeća je: otkup, distribucija i prodaja ulovljene ribe.

Rješenjem Ministarstva ribarstva NR Hrvatske od 9. prosinca 1950. br. 16000–50 odlučeno je kako se danom 31. prosinca 1950. „likvidira“ Glavna direkcija za poduzeća „Riba“u Zagrebu. Temeljem tog rješenja sve poslove, prava i obveze Direkcije preuzelo je Ministarstvo ribarstva. Uslijed takve reorganizacije odlukom Ministarstva ribarstva došlo je do spajanja poduzeća „Riba“ Šibenik i poduzeće „Riba“ Zadar u jedno poduzeće „Riba“ Zadar. To spojeno poduzeće trebalo je početi s poslovanjem 1. siječnja 1951. godine. Iz sačuvanih spisa može se pretpostaviti da je poduzeće poslovalo do 1953. godine. Godine 1954. u Zadru postoji poduzeće „Riba“ – export, koje se bavi trgovinom ribom, proizvodima od ribe i ribarskim materijalom.

POVIJEST FONDA

Prilikom izrade ovog zapisa spisi su stavljeni u kutije, izlučen je jedan svežanj platnih lista za godine 1950.–1953. Podatak o akviziciji nije pronađen, u obzir se može uzeti Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 92, u kojoj stoji kako je 1966. godine primljeno 30 d/m spisa raznih trgovačkih poduzeća iz razdoblja 1945.–1955. Fond nije sređen. Zbog prekartoniranja i izlučivanja ovaj arhivski fond ima manju količinu gradiva od one iskazane u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.).

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskog fonda sadrži zapise o poslovanju poduzeća, posebno financijskom, zatim o otkupu i prodaji morskih proizvoda neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Među spisima se nalazi popis ribara na području NO kotara Zadar koji su prodavali ribu ovom poduzeću u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 1953.; statistički podaci o otkupu ribe u 1949.; ugovori o izvozu svježe morske ribe u Trst; potvrde o prijemu ribe. Dio spisa odnosi se na različite pravne akte kao što su Upute o načinu prelaska granice u jugoslavensku zonu S.T.T., što ih je izdao Sekreterijat za personalnu službu Vlade NRH; Uputstva za organizaciju privredno–računskog sektora u državnim privrednim poduzećima, riblja industrija – opskrba ribom. Poneki dokument sadržajno se odnosi i na nacionalizaciju brodova privatnih vlasnika.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1949.–1953., kut. 1–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.