[0279] Trgovačko poduzeće „Prehrana” Zadar (1956. – 1964.)

Signatura: HR–DAZD–279

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Prehrana“

Vrijeme nastanka gradiva: 1956.–1964.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Trgovačko poduzeće „Prehrana“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Trgovačko poduzeće „Prehrana“ Zadar osnovano je rješenjem Narodnog odbora općine Zadar br. 6491/54 od 16. lipnja 1956. Poduzeće je upisano u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednom suda u Splitu. Predmet poslovanja poduzeća je trgovina živežnim namirnicama, delikatesnim proizvodima, alkoholnim i bezalkoholnim pićima, duhanskim prerađevinama, poljoprivrednim strojevima, alatima, umjetnim gnojivom i sredstvima za zaštitu bilja samo na širem području Zadru.

POVIJEST FONDA

Prilikom izrade ovog zapisa, gradivo je spremljeno u arhivske kutije, a iz gradiva su izlučene 3 blagajničke knjige. Podatak o akviziciji nije pronađen. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži poslovno dopisivanje poduzeća „Prehrana“ s različitim privrednim subjektima na području Jugoslavije u vezi s nabavom robe, dogovorima oko isporuke, raznim sudskim sporovima radi neizvršavanja poslovnih dogovora i sl. Dio zapisa odnosi se i na financijske spise poduzeća (završni računi). Među gradivom ovoga fonda nalazi se i Pravilnik o raspodjeli čistog prihoda iz 1962., Statut poduzeća i dokumentacija o registraciji firme, zapisnici sjednica Radničkog savjeta iz 1960., dosjei zaposlenika i drugo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik TP „Prehrana“ 1961.–1963., knj. 3

Spisi, 1956.–1964., kut. 1–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–268: Trgovinska komora Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.