[0277] Trgovačko poduzeće „Izbor” Zadar (1955. – 1960.)

Signatura: HR–DAZD–277

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Izbor“

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1960.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 6 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Trgovačko poduzeće „Izbor“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Odjel za privredu Narodnog odbora općine Zadar, 30. ožujka 1956. donio je rješenje br. 2.048/56–GV kojim se odobrava promjena imena poduzeća „Tkanina“ u Zadru u „Izbor“ – nabavno prodajno poduzeće Zadar. Poduzeće „Izbor“ je od Okružnog privrednog suda u Splitu dobilo rješenje o upisu u registar poduzeća i radnji br. Fi–278/56. Sljedeće 1957. godine Narodni odbor općine Zadar je donio rješenje br. 13796/56–936/57 o proširenju djelatnosti poduzeća na prodaju madraca i sportskih rekvizita. Godine 1958. poduzeće je još jednom promijenilo ime u „Izbor“ – trgovinsko poduzeće tekstilom na malo.

POVIJEST FONDA

Nije sačuvan podatak kako je gradivo ovog trgovačkog poduzeća stiglo u Državni arhiv Zadar.

SADRŽAJ

Gradivo fonda nastalo je u razdoblju od 1955. do 1960. godine kada je najvjerojatnije došlo do njegovog gašenja i spajanja s poduzećem „Tekstil“. Gradivo sadrži poslovnu korespondenciju s dobavljačima robe na teritoriju tadašnje Jugoslavije. Osim poslovne korespondencije spisi se odnose i na kadrovska pitanja, registraciju poduzeća, promjene naziva, promjenu djelatnosti, poslovanje prodajnih mjesta, najam prostora i slično. Iz fonda su izlučeni spisi i knjige nastali financijskim poslovanjem poduzeća.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, 1957.–1959., knj. 2

Spisi, 1955.–1960., kut. 1–5.

Ugovori o najmu prostora, personalna dokumentacija 1955.–1960., kut. 6

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–281: Nabavno prodajno poduzeće „Tkanina“