[0276] Trgovačko poduzeće „Gradski magazin” Zadar (1952. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–276

Klasifikacija: G.2.5.

Naziv fonda: Trgovačko poduzeće „Gradski magazin“

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 5 kut.; 0,6 d/m.

Stvaratelj: Trgovačko poduzeće „Gradski magazin“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće je osnovano rješenjem Narodnog odbora gradske općine Zadar od 17. rujna 1952. godine pod nazivom Trgovačko poduzeće „Gradski magazin“ Zadar. To je poduzeće poslovanje preuzelo od Trgovačkog poduzeća „Zora“. U registar poduzeća i radnji kod Okružnog suda u Splitu upisano je kao Trgovačko poduzeće na malo, u čiju djelatnost je spadala trgovinska djelatnost tekstilom, galanterijom, proizvodima od gume, kaučuka i plastičnih masa, željezarskom i metalnom robom, šivaćim strojevima i priborom, rezervnim dijelovima i priborom motornih vozila, muzičkim instrumentima, bojama, lakovima i kemikalijama, parfumerijskom i kozmetičkom robom, živežnim namirnicama, alkoholnim i bezalkoholnim pićima, duhanskim prerađevinama, kancelarijskim materijalom, pisaćim i školskim priborom, poljoprivrednim strojevima, umjetnim gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja, namještajem, satovima i predmetima od plemenitih metala. Poduzeće je u svom sastavu 1957. godine imalo 13 dućana, registriranih također kod Okružnog privrednog suda u Splitu.

POVIJEST FONDA

Fond nije sređen. Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda je izlučeno 5 svežnjeva gradiva, uglavnom platnih lista. Spisi su stavljeni u arhivske kutije. Podatak o akviziciji nije pronađen, u obzir se može uzeti Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 92, u kojoj stoji kako je 1966. godine primljeno 30 d/m spisa raznih trgovačkih poduzeća iz razdoblja od 1945. do 1955. godine.

SADRŽAJ

Gradivo fonda izvor je za proučavanje trgovine i trgovačke mreže na području grada Zadra. Među spisima nalaze se i pravni propisi, kao što je Osnovni zakon o upravljanju državnim i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva (Sl. list FNRJ, 1950) te Uputstvo Savezne vlade za izbore radničkih savjeta i upravnih odbora privrednih poduzeća (Glas Zadra 4/1952); zatim spisi o registraciji poduzeća kod Okružnog suda u Splitu; različiti ugovori s nabavljačima, službenički listovi o zaposlenicima, razna rješenja i statistički popisi o zaposlenicima. Veliki dio spisa odnosi se na projekte i adaptacije pojedinačnih prodavaonica u sastavu ovog poduzeća.

POPIS GRADIVA

Knjige, knj. 1

Spisi, 1952.–1961., kut. 1–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–289: Kotarsko nabavno–prodajno poduzeće „Zora“ Zadar 1950.–1952. poduzeće „Zora“ Zadar 1950.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.