[0265] Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar (1956. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–265

Klasifikacija: G.2.1.3

Naziv fonda: Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar

Raspon godina: 1956.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar uputio je Narodnom odboru općine Zadar zamolbu za pokretanje rada 10. siječnja 1955. godine, a registriran je kod Privrednog suda u Splitu 31. prosinca 1955. godine pod brojem Fi 1454/55. Godine 1956. u siječnju Savez se učlanio u Republički zadružni savez, dodao imenu pridjevak – poslovni, a pripojeno mu je i Veletrgovačko zadružno poduzeće „Jedinstvo“.

POVIJEST FONDA

Ne postoji siguran podatak o predaji gradiva ovog fonda Arhivu. Najvjerojatnije je ono preuzeto u Državni arhiv 17. travnja 1963. i to 8 sanduka i 2 omota zapisa Zanatske, trgovinske i ugostiteljske komore i 3 sanduka bivše trgovinske komore (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 65/1963).

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sačuvano je samo djelomično, primjerice za 1957. samo dokumenti nastali u drugoj polovici godine, a za 1958. samo dokumenti nastali u prvoj polovici godine. Spisi se odnose na poslovno dopisivanje sa zadrugama, trgovačkim poduzećima, menzama, dobavljačima opreme i zaštitnih sredstava, Odjelom za poljoprivredu NOK Zadar, središnjim savezom u Zagrebu, dokumente o zaposlenicima, proizvodnji i isporukama, zaključnice, prevoznice, Tarifni pravilnik za 1959., te dokumentaciju o osnovnim sredstvima.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

1. Urudžbeni zapisnik, 1956.–1958.

2. Registar središnje voćarsko–vinogradarske zadruge Zadar 1956.

Spisi, 1957.–1961., kut. 1–4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu. *** Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.