[0262] Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga Zadar (1947. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–262

Klasifikacija: G.2.1.3

Naziv fonda: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 kut.; 1,0 d/m

Stvaratelj: Kotarski zadružni savez Zadar, Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Zadar 1947.–1961.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tijekom 1946. godine osnivane su seljačke radne zadruge, poljoprivredne zadruge, stočarske ili mljekarske zadruge i one su trebale biti temelj za ekonomsko privređivanje na selu. Iste je godine donesen Osnovni zakon o zadrugama kojim se propisuje da se na području kotareva zadruge udruže u zadružne poslovne saveze. Kotarski savezi bili su udruženi u Savez poljoprivrednih zadruga za oblast Dalmaciju sa sjedištem u Splitu, a oblasni savezi u Glavni zadružni savez u Zagrebu. Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Zadar upisan je u Registar zadružnih organizacija Zadar kod Privrednog suda u Splitu 2. lipnja 1952. pod brojem 2975/52. Kao predmet poslovanja Saveza navedena je trgovina poljoprivrednim, industrijskim, prehrambenim artiklima i uslužna „autotransportna i mašinsko traktorska“ djelatnost. Područje poljoprivrede dodatno je regulirano Osnovnim zakonom o zemljoradničkim zadrugama iz 1949. Godine. Prema odredbama tog zakona savez je bio viša privredna zadružna organizacija koja ima zadatak poticati razvoj zadrugarstva, stručno i gospodarski pomagati rad zadruga, organizirati štedno i kreditno poslovanje, nabavu i otkup poljoprivrednih proizvoda, osnivati pomoćne pogone, radionice i poljoprivredne strojarske stanice za pružanje usluga zadrugama i slično. Članovi Saveza bile su poljoprivredne zadruge na području kotara. Godine 1954. donesena je Uredba o zemljoradničkim zadrugama kojom su ukinute tzv. seljačke radne zadruge, a ustrojene su poljoprivredne zadruge. Za pojedine djelatnosti zadruge su mogle osnivati samostalne pogone ili privredna poduzeća. Temeljem te uredbe osnovan je Savez zadružni vinogradarsko–voćarski poslovni Zadar.

Nove zakonske promjene zbile su se 1960 godine kada je donesen Zakon o udruživanju i poslovnoj suradnji u privredi prema kojem se mreža kotarskih komora širi na područje poljoprivrede i šumarstva. Započinje proces okrupnjavanja i osamostaljivanja poljoprivrednih poduzeća i poljoprivrednih dobara. Godine 1961. kotarski zadružni savezi prestali su s radom.

POVIJEST FONDA

Državni arhiv u Zadru primio je 17. travnja 1963. godine 11 sanduka i 2 omota dokumenata Zanatske, Trgovinske i Ugostiteljske komore (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 65/1963). Vjerojatno je tom prilikom preuzeto i gradivo ovog arhivskog fonda. Fond nije arhivistički sređivan, ali su spisi kronološki odvojeni po godinama.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo nastalo radom Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga Zadar u rasponu od 1946. do 1962. godine. U gradivu su zapisi o funkcioniranju Saveza, zapisnici sjednica, izvješća oblasnom i republičkom savezu, pravila pojedinih zadruga i drugi normativni akti te nešto financijskih spisa. Iz fonda su prilikom pregleda gradiva izlučene platne liste za razdoblja od 1949. do 1956. godine. Sačuvano je 10 listova urudžbenog zapisnika od kojih je samo pola ispunjeno sa po nekoliko brojeva za razdoblje 1953.–1961., što nikako ne odgovara ukupnoj količini spisa koji se javljaju u pojedinim godinama. Listovi su bez korica, a na vrhu prve stranice piše Zaton i Zemunik, pa se može pretpostaviti da su u njega upisivani samo spisi koji se odnose na zadruge iz ta dva mjesta. Budući da nemaju korice, radi boljeg čuvanja ovaj je urudžbeni zapisnik smješten u kutiju 10.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1947.–1962., kut. 1–10.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu. *** Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.