[0261] Udruženje trgovaca Zadar (1945. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–261

Klasifikacija: G.2.1.2

Naziv fonda: Udruženje trgovaca Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 2 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Udruženje trgovaca Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Na inicijativu Gradskoga narodnog odbora Zadar 12. rujna 1945. godine osnovano je Udruženje trgovaca Zadar, a s radom je počelo 29. listopada 1945. godine. Uprava Udruženja imala je 7 članova: predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i tri člana nadzornog odbora. Udruženje je okupljalo ugostitelje i trgovce. Na izvanrednoj skupštini trgovaca Zadra, kotareva Zadar, Preko i Biograd, održanoj 14. studenoga 1945. godine združuju se u jedno Udruženje. Na izvanrednoj skupštini Udruženja trgovaca, održanoj 29. svibnja 1946. godine izdvaja se sekcija ugostitelja. Udruženje je prestalo raditi 1948. godine. Razlog njegovog prestanka postojanja vidi se iz dopisa Ministarstva trgovine i opskrbe NRH – Sekretarijata Zagreb, br. 27.394 od 9. kolovoza 1948. u kojem stoji: „Prinudna udruženja trgovaca bila su osnovana po propisima ranijeg Zakona o radnjama i bila su vezana za rad trgovinskih komora. Komore su ukinute. Uslijed prestanka obavljanja trgovačke djelatnosti po privatnim licima ostala su ova udruženja bez članstva“. I time su ona prestala postojati.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda sačuvani su fragmentarno. Nije poznato kada su spisi preuzeti u Arhiv. Za ovaj fond postoji izrađen sumarni inventar.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika Uprave Udruženja, 1945.–1947., knj. 1

2. Očevidnik članova Udruženja, 1945.–1948., knj. 1

3. Kazalo članova Udruženja, knj. 1

Spisi, 1945.–1948, kut. 1–2.

1. Opći spisi 1945.–1946., kut. 1.

2. Financijski spisi 1945.–1948., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNA POMAGALA:

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadra 1945.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu. *** Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.