[0260] Tvornica maraskina „Francesco Drioli” u Zadru (1768. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–260

Klasifikacija: G.1.4.2.

Naziv fonda: Tvornica maraskina „Francesco Drioli“

Vrijeme nastanka gradiva: 1763.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 287 knj., 217 kut.; 24,00 d/m

Stvaratelj: Tvornica maraskina „Francesco Drioli“ (La fabrica di maraschino Francesco Drioli di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zadarska Tvornica maraskina „Francesco Drioli“ jedna je od najstarijih tvornica likera na području Dalmacije. U 176 godina djelovanja (1768.–1944.) njezini su proizvodi osvojili tržišta gotovo cijelog svijeta i bili su na visokoj cijeni u elitnim krugovima ondašnje Europe i svijeta. Tvornica „Francesco Drioli“ posredno ili izravno opskrbljivala je europske dvorove u Beču, Parizu, Londonu, Berlinu, Napulju, Münchenu, Modeni, Torinu, Parmi, Darmstadtu, Kopenhagenu, Moskvi.

Obitelj Salghetti Drioli, koja je bila vlasnik tvornice, spadala je u red najimućnijih i najuglednijih zadarskih obitelji. Njezini su članovi obnašali najviše gradske dužnosti, pa i onu gradonačelnika.

Prva organizirana proizvodnja likera u Zadru počinje u prvoj polovici 18. stoljeća. Kao začetnik ističe se Giuseppe Carceniga. On je usavršio postupak proizvodnje učeći od tada čuvenog botaničara Bartolomea Ferrarija iz Bergama. Osnivač tvornice maraskina je Francesco Drioli, rođen u Izoli 1738. godine. Kao naučnik je došao u Zadar i radio u trgovini. Godine 1759. započinje samostalnu proizvodnju maraskina. Nastavlja se i dalje baviti trgovinom, a godine 1765. uzima u najam na 5 godina kuću u koju smješta destileriju. Kako se prodaja i proizvodnja likera povećavala prestao se baviti trgovinom, a 23. ožujka 1768. godine prodaje svoj dućan. Taj datum se smatra datumom osnutka tvornice. Tvornica je u prvom razdoblju proizvodila samo maraskino. Kasnije se broj različitih likera povećao na 17. Francesca Driolija su proslavili njegovi proizvodi, a primio je i mnoge počasti kao što je naslov vicekonzula Španjolske, Svete Stolice i Kraljevstva Napulja, te dviju Sicilija. Sve svoje počasti prenio je na nećaka kojemu je oporučno ostavio tvornicu, jer nije imao muško potomstvo. U oporuci je uvjetovao da tvornica nosi njegove ime. Nećak je pak prezimenu Drioli dodao i svoje prezime Salghetti. Do kraja postojanja tvornice njome su upravljali članovi obitelji Salghetti–Drioli, ali je godine 1921. postala dioničko društvo. Položaj Zadra, kao slobodne carinske luke, u tom je razdoblju posebno pogodovao razvoju tvornice. Početkom Drugog svjetskog rata poslovanje tvornice opada, a najveći kupci su talijanska vojna i civilna vlast. Nakon njemačke okupacije i teških bombardiranja Zadra obitelj Salghetti–Drioli je napustila grad. Za upravljanje tvornicom opunomoćen je godine 1943. gosp. Apoloni, upravitelj Bance Dalmate di sconto. Godine 1944. punomoć za upravljanje tvornicom dobio je Maksimilijan Zerijali koji je upravljao tvornicom do odlaska njemačke vojske. Nakon 1944. godine, kada su partizani oslobodili Zadar, Upravni odjel Okružnog NOO Zadar, a na prijedlog Okružne uprave narodnih dobara, rješenjem br. 1618/45. od 20. lipnja 1945. cjelokupnu imovinu obitelji Salghetti–Drioli stavio je pod privremenu upravu zbog odsutnosti vlasnika. Presudom Okružnog narodnog suda u Zadru od 20. studenoga 1945. ing. Vittorio Salghetti–Drioli osuđen je za gospodarsku suradnju s neprijateljem. Osim zatvorske kazne od tri i pol godine, osuđen je i na konfiskaciju cjelokupne pokretne i nepokretne imovine. Tada je konfiscirano i poduzeće „Francesco Drioli“. I privatna imovina obitelji Salghetti–Drioli i imovina poduzeća uknjižene su u korist Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Veći dio strojeva i opreme dan je na uporabu tvornici „Luxardo“ koja je nastavila s radom pod novim imenom „Maraska“.

Uredsko poslovanje nije se vodilo preko urudžbenih zapisnika, već su se spisi odlagali u dvije serije: primljeni i poslani spisi. U razdoblju od 1851. do 1896. spisi se odlažu po datumu primitka, a od 1897. do 1930. po abecednom redu poslovnih partnera. Kopije poslanih pisama pisanih pisaćim strojem uvezane su od godine 1850. do 1943., osim godine 1870. Od godine 1871. uvezuju se i kazala poslanih pisama.

POVIJEST FONDA

Prestankom rada Tvornice Drioli arhivsko gradivo ostalo je u prostoru tvornice. Godine 1947. smješteno je u Arhiv u Zadru preko 300 svežnjeva knjiga, spisa i mapa. Godine 1980. Znanstvena knjižnica u Zadru predala je jedan paket raznih spisa Tvornice Drioli. Primljeno gradivo nije bilo cjelovito, a posebno se to odnosi na starije razdoblje rada tvornice.

S gradivom tvornice primljeno je i nešto poslovnih knjiga obitelji Salghetti–Drioli: knjige nekretnina, najamnina kuća, stanova, polja, trgovina i radionica. Jedan dio spisa naročito iz starijeg razdoblja nalazi se u posjedu obitelj Salghetti–Drioli koja živi u Italiji. Dio gradiva u Italiji kronološki i sadržajno nadopunjuje ovaj fond.

SADRŽAJ

Veći dio gradiva ovog fonda odnosi se na poslovanje tvornice likera kao što je poslovna korespondencija s kupcima, narudžbe, računovodstvene knjige, podaci o zaposlenicima, nabavka potrebnog materijala, podaci o osnivanju dioničkog društva. Podataka o političkoj opredijeljenosti predsjednika uprave dioničkog društva iz dvadesetih godina 20. st. kada se Italija morala povući iz ostatka Dalmacije, može se pronaći u konceeptima pisama Francesca Salgehetti–Driolija političkim institucijama i privatnim osobama. Fond sadrži i dio gradiva koje se odnosi na ostalu imovinu obitelji, nešto osobnih dokumenata njegovih članova i poslovanje njihovog kućanstva.

Gradivo fonda osobito je značajno za proučavanje gospodarske povijesti Zadra i Dalmacije.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Zapisnici upravnog odbora društva 1922.–1934., knj. 1

2. Članovi Društva 1938., knj. 1

3. Kazala spisa poslovnih partnera 1902.–1931., knj. 6

Računovodstvene knjige

4. Knjiga završnih računa 1931.–1943., knj. 1

5. Knjige blagajne 1823.–1943., knj. 22

6. Blagajna prodaje 1931.–1941., sv. 1

7. Dnevnik ulaznih i izlaznih računa 1823.–1917., knj. 13

8. Dnevnik blagajne 1921.–1943., knj. 8

9. Knjiga narudžbi 1860.–1905., knj. 4

10. Knjiga narudžbi i uplata 1897.–1919., knj. 4

11. Knjiga otpreme 1901.–1921., knj. 2

12. Knjiga otpreme i dopreme 1925., 1937., knj. 3

13. Knjiga otpreme 1930.–1940., knj. 9

14. Knjiga prodaje preko zastupnika 1858.–1895., knj. 4

15. Dnevnik prodaje 1921.–1924., knj. 1

16. Knjiga prodaje 1924.–1940., knj. 6

17. Registar prodaje na malo 1843.–1887., knj. 3

18. Rezultati godišnje prodaje 1897.–1919., knj. 1

19. Knjiga troškova 1938.–1943., knj. 1

20. Knjige računa 1897.–1928., knj. 7

21. Knjige dužnika i dugovanja 1928.–1930., knj. 3

22. Knjige tekućih računa kod banaka i društava 1921.–1932., knj. 2

23. Knjiga klijenata 1921.–1927., knj. 1

24. Knjiga prvih upisa blagajne 1850.–1894., knj. 4

25. Knjiga teretnih listova 1845.–1878., knj. 1

26. Knjiga skladišta 1868.–1880., knj. 4

27. Knjiga stanja bačava i boca 1909.–1937., knj. 4

28. Knjiga ulaza i stanja boca i kutija 1858.–1865., knj. 1

29. Knjiga prometa u litrama 1929.–1930., knj. 1

30. Knjiga uplata u Genovi 1936., knj. 1

31. Knjiga rezultata uplate 1935.–1939., knj. 1

32. Knjiga otpreme pošte 1927., 1931., knj. 1

33. Knjiga troškova 1843.–1857., knj. 1

34. Računi mjenjačnice 1935.–1938., knj. 1

35. Knjiga aktivnih računa 1937.–1939., knj. 2

36. Obvezni registar za izvoz 1934.–1943., knj. 2

37. Rokovnik 1931., knj. 1

38. Knjiga inventara 1921.–1926., knj. 1

Obiteljske knjige

39. Troškovi domaćinstva 1823., 1939.–1941., knj. 2

40. Knjiga nekretnina u gradu i na selu 1857.–1873., knj. 1

41. Knjiga najamnina kuća, stanova, polja, trgovina i radionica 1840.–1877., knj. 1

Spisi

1. Opći spisi poslani – uvezani 1850.–1938., knj. 153

2. Opći spisi primljeni 1851.–1943., kut. 1–119.

3. Povjerljivi spisi s poslovnim partnerima 1911.–1942., kut. 120.

4. Opći spisi grupirani po poslovnim partnerima 1926.–1943., kut. 121–150.

5. Razni spisi tvornice (kupoprodajni ugovori, dokumenti o osnivanju dioničkog društva, narudžbe potrebnog materijala, podaci o zaposlenicima, korespondencija predsjednika uprave, etikete i sl.), kut. 151–153.

6. Spisi blagajne 1921.–1941., kut. 154–201.

7. Blagajna – fakture i poslovanje s bankama 1935.–1943., kut. 202–204.

8. Knjige provizije i bilance poslovanja1932.–1942., kut. 205, 206.

9. Inventurne liste, popisi poslovnih partnera, kartice, teretni listovi 1931.–1943., kut. 207.

10. Izvozne dozvole, proizvodnja, podaci o plaćama 1921.–1943., kut. 208.

11. Teretni listovi, kreditna pisma, računi 1921.–1941., kut. 209–210.

12. Plaće, računi, izdatnice, kopije faktura 1921.–1943., kut. 211–213.

13. Spisi obitelji Salghetti–Drioli 1763.–1943., kut. 214–217.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski, njemački, hrvatski, engleski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Marijan Maroja, Tvornica „Francesco Drioli“ Zadar (1768.–1944.), Sumarni inventar. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38 (1996.), str. 157–189.

Giorgetta Bonfiglio–Dosio, Francesca Salghetti–Drioli, Rita Tolomeo: La fabrica di maraschino Francesco Drioli di Zara (1759.–1943.).

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD–70: Tvornica likera Girolamo Luxardo 1795.–1942.

Obiteljski spisi i stariji dio spisa tvornice nalaze se u Italiji u vlasništvu Francesce Didi Salghetti Drioli, kćerke Vittoria Salghetti–Drioli, Castiglioncello, provinzia Livorno

1. Računovodstvene kartice (Libri giornali o „squarzi“) 1795.–1821., 1–11

2. Opći obračuni (Saldaconti generali) 1808.–1823., 12–15

3. Registar narudžbi (Registri commisioni) 1795.–1884., 16–22

4. Priznanice za poslanu robu (Polizze di carico della merce spedita) 1798.–1845., 23–25

5. Posebno računovodstvo (najma i zakupa, odaslane robe, zamjena) (Contabilità speciale) 1809.–1850., 26–28

6. Pripremno računovodstvo (Contabilità preparatoria) 1843.–1947., 29–34

7. Knjiga prvih upisa blagajne (Prima nota) 1859.–1875., 35–37

8. Obračuni s inventarima (Bilanci con inventari) 1926.–1942., 38–41

9. Registri prijepisa poslanih pisama (Copialettere), 1766.–1850, 42–48

10. Poslovno dopisivanje, 3347 komada (Lettere commerciali), 1774.–1860., 49–55

11. Recepture (Ricettari), 17. do 20. st., 55–57

12. Uprava i vođenje tvornice (Amministrazione e gestione della fabbrica), (povlastice, registracija, licence, cjenici, tehnička dokumentacija, nacrti tvornice, podaci o zaposlenicima, etikete, fotografije i sl.) 1803.–1942., 58–75

13. Pravni poslovi (Affari legali) 1785.–1912., 76–78

14. Obiteljski spisi (Posizioni familiari) 1734.–1943., 79–102

15. Nekretnine (Proprieta immobiliari) 1778.–1940., 103–122

BIBLIOGRAFIJA

Bonfiglio–Dosio, Giorgetta; Salghetti–Drioli, Francesca; Tolomeo, Rita. La fabrica di maraschino Francesco Drioli di Zara (1759.–1943.). *** Bonfiglio – Dosio: Maroja, Marijan, Tvornica „Francesco Drioli“ Zadar (1768.-1944.), Sumarni inventar. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 38 (1996.), str. 157 – 189. *** Peričić, Šime. Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća. Zadar: Matica hrvatska, 1998. *** Semi, F. ; Taccibu, V. II Dalmazia. Le figure più rappresentative della civilità dalmata nei diversi momenti della storia con ampia bibliografia generale e particolare. Francesco Drioli e Giuseppe Drioli, Istria e Dalmazia: Uomini e tempi. Udine, 1992.: str. 335–339 *** Tolomeo, Rita. Francesco Drioli e l’industria del maraschino a Zara, Rivista dalmatica, 60 (1989.): str. 89–102.*** Tolomeo, Rita. Un azienda di transformazione in Dalmazia: l’archivio della famiglia Salgheti–Drioli, Atti e memorie della Società dalmata di storia patria, XVI (1993.): str. 103–123. *** Teja, Antonio. Nel bicenterio della nascità di Francesco Drioli, fondatore dell’ industria del maraschino di Zara. Genova, 1938. *** Višnja maraska: bogatstvo Zadra i zadarske regije / ur. Ante Bralić, Josip Faričić. Zadar: Sveučilište, Maraska, Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2010.