[0259] Udruženje trgovaca Preko (1933. – 1942.)

Signatura: HR–DAZD–259

Klasifikacija: G.1.1.

Naziv fonda: Udruženje trgovaca Preko

Vrijeme nastanka gradiva: 1933.–1941.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 26 listova; 0,2 d /m

Stvaratelj: Udruženje trgovaca Preko

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Udruženje trgovaca za kotar Preko osnovano je 13. rujna 1933. Godine, a udruživalo je trgovce i ugostitelje. Prva Glavna skupština održana je 8. studenoga 1933. godine. Na Skupštini je bilo prisutno 46 trgovaca i ugostitelja. Prvi predsjednik Udruženja bio je Mate Mašina, trgovac mješovitom robom u Preku. Na Skupštini je izabrana uprava, nadzorni odbor i časni sud od dva člana.

Godine 1935. godine Udruženje je imalo 131 člana. Jedna od glavnih zadaća ovog Udruženja bila je borba protiv nelegalne konkurencije lažnih trgovaca koji su brodovima razvozili i prodavali robu, kupljenu i neocarinjenu u Rijeci i Zadru, tada talijanskom području.

Godine 1941. ovo Udruženje je imalo 152 člana. Ratne neprilike nisu prekinule rad Udruženja, štoviše, Talijani su tražili da nastavi s radom. Odlukom Trgovinsko–industrijske komore (Camera di commercio e industria) iz Splita od 31. siječnja 1942. godine za komesara je izabran Pino Burba, koji je ujedno bio i komesar Udruženja trgovaca u Benkovcu. Ovo imenovanje je i posljednji spis sačuvan u ovom fondu. Vjerojatno je Udruženje tada prestalo s radom.

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno. Nema podataka o preuzimanju u Arhiv. Izrađen je sumarni inventar.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Knjiga zapisnika glavnih skupština 1933.–1940., 1 knj.

2. Zapisnik sjednica uprave 1933.–1941., 1 knj.

3. Glavna knjiga članarina s popisom članova 1937.–1940., 1 knj.

4. Imenik registra radnji, 1 knj.

5. Blagajnički dnevnik 1933.–1941., 1 knj.

6. Imenik poslovnih knjižica 1938.–1941., 1 knj.

Spisi

Računi, ugovori, tiskanice i sl. 1933.–1941., 26 listova

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–121 Općina Zadar (R. Comune di Zara) Zadar 1918./1943.