[0257] Dom zdravlja Zadar (1948. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–257

Klasifikacija: F.1.1

Naziv fonda: Dom zdravlja Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15 knj., 50 svež.; 6,00 d/m

Stvaratelj: Dom narodnog zdravlja Zadar / Dom zdravlja Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U Zadru je 6. listopada 1944. godine otvoren Kemijsko–bakteriološki laboratorij. Inventar laboratorija preuzet je od bivšeg Laboratorio d’igiene e profilassi čija je zgrada bila teško oštećena u bombardiranju. Osim uobičajenih poslova rad laboratorija proširen je antimalaričnom akcijom, a ime mijenja u Sanitarno–epidemiološku stanicu (SES). Kako bi se što bolje organizirala vanbolnička služba, 1. lipnja 1948. osnovana je Gradsko–kotarska poliklinika u kojoj su se našle: Gradsko–kotarska ambulanta, Zubna stanica, ambulante Zavoda za socijalno osiguranje i dječje ambulante. Odlukom Narodnog odbora kotara Zadar (br. 15124/52) osnovan je Dom narodnog zdravlja (kasnije Dom zdravlja) spajanjem Poliklinike i Sanitarno–epidemiološke stanice. Ta je odluka donesena 30. rujna 1952. temeljem Privremene upute o organizaciji i radu domova narodnog zdravlja i nadležnosti higijenskih zavoda Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku Vlade Narodne Republike Hrvatske od 19. lipnja 1952. Dom narodnog zdravlja preuzeo je osoblje Poliklinike i Sanitarno–epidemiološke službe, jer su one danom njegovog osnutka prestale raditi. Osnivanjem ove zdravstvene ustanove željela se ujediniti kurativna i preventivna vanbolnička služba na području Narodnog odbora kotara Zadar. Prema odluci NOK–a Zadar Dom narodnog zdravlja sastojao se od sljedećih organizacijskih jedinica: Higijensko–epidemiološki odsjek, Opća ambulanta, Školska ambulanta, Specijalistička ambulanta, Zubna ambulanta, Općinska zdravstvena stanica, stanica u Salima, Ižu Velom, Božavi, Preku, Pašmanu, Molatu, Ugljanu, Ninu, Posedarju, Zemuniku, Ražancu i Starigradu te Vitalna statistika.

Tom odlukom određuju se i funkcije Doma narodnog zdravlja: zdravstvena zaštita majki, dojenčadi i male djece; zdravstvena zaštita školske djece i omladine; zdravstvena zaštita građana i poboljšanje higijenskih uvjeta u pitanjima rada, stanovanja, prehrane i okoliša; zdravstveno prosvjećivanje; rad na mentalnoj higijeni, sprečavanje i suzbijanje akutnih zaraznih bolesti; sprečavanje i suzbijanje tuberkuloze i drugih zaraznih bolesti, pružanje liječničke pomoći i vitalna statistika. Na čelu Doma narodnog zdravlja nalazi se ravnatelj koji je morao biti liječnik. U radu mu je pomagao stručni savjet Doma u koji ulaze ravnatelj i predstojnici pojedinih organizacijskih jedinica Doma, glavna sestra, ravnatelji kotarskih zdravstvenih stanica na području Doma, direktori bolnica, predstojnik apotekarske službe i veterinar. Pravo nadzora nad radom Doma zdravlja imao je Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodnog odbora kotara Zadar, a proračun Doma ulazi u proračun prihoda i rashoda NOK–a.

Godine 1994. Medicinski centar Zadar dijeli se na Opću bolnicu i Dom zdravlja Zadar, a 2004. odlukom skupštine Zadarske županije mijenja ime u Dom zdravlja Zadarske županije. Dom Zdravlja Zadarske županije ima radne jedinice u Benkovcu, Biogradu, Obrovcu, Pagu i Zadru.

POVIJEST FONDA

Prema Upitniku arhivske službe od 9. svibnja 1958. Dom narodnog zdravlja upisan je u Kartoteku ustanova, poduzeća i organizacija, a kao godina osnutka navedena je 1948. godina. Te je godine, naime, osnovana Gradsko–kotarska Poliklinika. Iz prvog razdoblja postojanja Doma narodnog zdravlja nema sačuvanih zapisnika o pregledu, izlučivanju niti preuzimanju gradiva. Prvi sačuvani zapisnici o pregledima su iz 2003. godine kada su obavljeni pregledi radnih jedinica Doma zdravlja u Zadru, Biogradu, Obrovcu, Benkovcu i Pagu. Gradivo iz novog razdoblja djelovanja ustanove nije preuzimano tako da se arhivsko gradivo ovoga fonda u Državnom arhivu u Zadru odnosi samo na razdoblje do 1963. kad je osnovan Medicinski centar. Zapisnik o primopredaji tog gradiva nije sačuvan. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Najstarije gradivo u ovom fondu je svežanj gradiva Gradsko–kotarske poliklinike iz 1948. godine s podacima o cijepljenju djece. U fondu se nalaze i spisi o funkcioniranju ustanove, uredbe, okružnice i uputstva, knjigovodstvena dokumentacija, statistički podatci, hranarinske doznake. Gradivo je vrijedan izvor za povijest zdravstva na području Zadarskog kotara od 1948. do 1963. godine kada je osnovan Medicinski centar.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, 1948.–1962., 15 knj.

Spisi, 1948./1962., 50 svež.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–258: Opća bolnica Zadar 1945.–1992.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–258: Opća bolnica Zadar 1945.–1992.