[0256] Srednjoškolski đački dom u Kninu (1945. – 1952.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

Signatura: HR–DAZD–256

Klasifikacija: D.7.

Naziv fonda: Srednjoškolski đački dom u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 2 kut.; 0, 4 d/m

Stvaratelj: Srednjoškolski đački dom u Kninu

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Srednjoškolski đački dom u Kninu osnovan je u drugoj polovici 1945. godine. Prvog upravitelja dobio je 1. rujna 1945. godine. Zbog financijskih teškoća Dom je ukinut 30. lipnja 1947. po završetku školske godine 1946./1947. Osoblje je otpušteno 1. srpnja 1947., a inventar predan Đačkom domu učiteljske škole u Zadru.

Dom je obnovljen i ponovno je započeo raditi 23. listopada 1948. godine. Mogao je primiti 70 učenika. Ponovno je ukinut rješenjem Savjeta za prosvjetu, kulturu i nauku NR Hrvatske u Zagrebu od 27. svibnja 1952. (br. 8922), a isto je potvrđeno i rješenjem NOK Knin br. 5406 od 4. srpnja 1952. godine.

POVIJEST FONDA

Nema podatka o preuzimanju u Arhiv ovoga gradiva. Urudžbeni zapisnik 1951./1952. i Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa za 1949. pronađeni su među spisima NOK Knin primljenih u Arhiv 20. prosinca 1963. i registriranih u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 82/63.

SADRŽAJ

Fond sadrži fragmentarno sačuvane spise za sve godine djelovanja ustanove.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici 1948.–1952., knj. 2

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa 1949., knj. 1

Predmetne knjige

1. Matična knjiga učenika u Domu 1947.–1952., knj. 1

2. Knjiga inventara 1945.–1946., knj. 1

3. Knjiga blagajne 1947.–1952., knj. 1

4. Dnevnik II. odgojne grupe 1949.–1950., knj. 1

Spisi

1. Opći spisi ustanove 1946.–1952., kut. 1.

2. Popisi učenika, izvješća, statistike, platni popisi i razno 1948.–1950., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–139: Narodni odbor kotara Knin 1945.–1955.