[0255] Uredništvo „Objavitelja dalmatinskog” u Zadru (1890. –1917.)

Signatura: HR–DAZD–255

Klasifikacija: E.3.4.

Naziv fonda: Uredništvo „Objavitelja Dalmatinskog“ u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1890.–1917.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 88 knj.; 2,1 d/m

Stvaratelj: Uredništvo „Objavitelja Dalmatinskog“ Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U Zadru je 4. lipnja 1849. objavljen prvi broj upravno–službenih novina „Glasnik Dalmatinski“. Izdavač u prvih pet godina od 1849. do 1854. bila je tiskara Demarchi Rougier, gdje su se novine i tiskale. Od 1854. do prestanka izlaženja izdavač je Vlada Dalmacije, a novine su tiskane u njihovoj knjigotiskarnici. Ova je tiskovina izlazila kao polutjednik na hrvatskom jeziku. Svaki je broj imao 4 neoznačene stranice veličine 43,5 x 28,1 cm. Posljednji broj izašao je 28. prosinca 1866. godine. Prvi je urednik bio Ante Kuzmanić, koji je list uređivao do broja 78 godine 1855. Od godine 1855. uredništvo preuzima Antun Paško Kazali, koji novine uređuje do kraja 1859. godine. Početkom 1860. uredništvo preuzima Jovan Sundečić i urednik je do broja 78 godine 1961. Stipan Ivičević od toga broja postaje urednik i novine uređuje do broja 9 iz 1864. Glasnik dalmatinski objavljivao je političke, službene i upravne vijesti odnosno donosio razne austrijske zakone prevedene na hrvatski jezik. U književnom dijelu objavljivani su prilozi iz medicine, veterine, geografije, povijesti, poljoprivrede i drugo, a u listu su se mogle naći priče, basne, pjesme, poslovice itd. U isto doba počeo je izlaziti i Osservatore dalmato (Smotritelj dalmatinski), na talijanskom jeziku, a izdavač je također bila Vlada Dalmacije. I jedne i druge novine godine 1866. zamijenio je dvojezični Avvisatore dalmato (Objavitelj dalmatinski), koji je izlazio do 1920. godine.

POVIJEST FONDA

Nema podataka o tome kada je gradivo ovog fonda smješteno u Arhiv niti kada su iz njega izlučeni spisi.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbene zapisnike i predmetne knjige Uredništva Objavitelja dalmatinskog. Spisi su najvjerojatnije izdvojeni i uništeni. Sačuvani su urudžbeni zapisnici za razdoblje od 1893. do 1912. godine u kojima su osnovni podaci o primljenim i poslanim dopisima. Osim urudžbenog zapisnika sačuvane su knjiga pretplatnika za razdoblje od 1893. do 1914., knjige uvrštenja za razdoblje od 1894. do 1914., knjige suradnika iz razdoblja 1890.–1893. te dnevnici blagajne za razdoblje od 1895. do 1913. godine. Za razdoblje od 1912. do 1917. godine sačuvane su i dvije knjige o izvršenim isplatama suradnicima.

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnici (Protocollo degli esibiti), 1893.–1912., knj. 19

2. Knjiga pretplatnika (Registro abbonati), 1893.–1914., knj. 23

3. Knjiga uvrštenja (Registro inserzioni), 1894.–1914., knj. 21

4. Glavna knjiga suradnika (Libro maestro delle associazioni), 1890.–1893. knj. 4

5. Dnevnik blagajne (Giornale di cassa), 1895.–1913., knj. 19

6. Isplate suradnicima, 1912.–1914., 1914.–1917., knj. 2

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–94: Dalmatinski sabor. Zemaljski odbor 1861.–1914.