[0253] Narodno sveučilište u Zadru (1957. – 1968.)

Signatura: HR–DAZD–253

Klasifikacija: D.3.

Naziv fonda: Narodno sveučilište u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1956.–1968.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 85 knj., 2 mape, 28 kut.; 4,5 d/m

Stvaratelj: Narodno sveučilište u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Narodno sveučilište u Zadru djeluje od 15. rujna 1946. do 31. kolovoza 1949. godine kao sekcija RKUD „Petar Zoranić“. Tada postaje samostalna društvena ustanova za obrazovanje i stručno usavršavanje odraslih osoba i djeluje sve do 21. svibnja 1959. godine. Ustanovom su upravljali Odbor Narodnog sveučilišta i upravitelj koje imenuje Osnivač ustanove – Općinski odbor SSRNH Zadar. Članovi Stručnog kolegija bili su rukovodioci pojedinih područja rada ustanove.

Predsjedništvo Općinskog odbora SSRNH Zadar na redovnoj sjednici 22. svibnja 1959. godine osnovalo je Narodno sveučilište u Zadru kao ustanovu sa samostalnim financiranjem. Ustanova je započela s radom školske godine 1959./1960., a svake sljedeće školske godine početnom programu dodavani su novi programi i povećavao se broj polaznika. U drugom polugodištu šk. god. 1962./1963. ustanova prvi put dobiva svoje prostorije za upravu i dvoranu za predavanja.

U školskoj godine 1963./1964., Narodno sveučilište je 1. travnja pripojeno Radničkom sveučilištu koje je 1955. godine osnovalo Kotarsko sindikalno vijeće Zadar kao ustanovu sa samostalnim financiranjem. Prema Statutu Radničkog sveučilišta iz 1960., poput Narodnog sveučilišta u Zadru i ta je ustanova imala za cilj obrazovanje odraslih. Razlika je bila u definiciji: Radničko sveučilište bilo je definirano kao ustanova za stručno i ekonomsko obrazovanje, a ne samo obrazovanje i stručno usavršavanje kako stoji u Statutu Narodnog sveučilišta. Radničko sveučilište je djelovalo po odredbama općeg Zakona o školstvu FNRJ, a njime su upravljali Upravni odbor, Sekretarijat, upravitelj i rukovodioci centra, a Kotarsko sindikalno vijeće je imalo pravo nadzora. Budući da su se ciljevi i programi preklapali, nadležni su odlučili da se dvije ustanove spoje 1. travnja 1964. godine.

Dana 14. siječnja 1966. ustanovi su se priključili Politička škola, Centar za domaćinstvo i Servis za kratkometražni film. Kod tog spajanja matična ustanova nazvana je Narodno sveučilište. Kao Narodno sveučilište registrirano je i kod Okružnog privrednog suda u Splitu 19. svibnja 1970. rješenjem broj US–29/69–4. i pod istim imenom djeluje sve do 30. prosinca 2008. godine kad se zbog usklađivanja s novim zakonom registriralo kod Trgovačkog suda u Zadru (Tt–08/1052/2) kao Pučko otovoreno učilište. Pučko otvoreno učilište i dalje djeluje.

POVIJEST FONDA

Nema podatka o predaji gradiva fonda Narodnog sveučilišta Arhivu. Godine 2011. fond je pregledan nakon čega je obavljeno izlučivanje dijela računovodstvene dokumentacije.

SADRŽAJ

Gradivo najstarijih godina sadrži dokumente ustanova Narodnog i Radničkog sveučilišta nerazdvojene do budućeg sređivanja. Najveću cjelinu u gradivu čine spisi o radu ustanove prema kronološkom redu urudžbenoga zapisnika. Ti se zapisi sadržajno odnose na suradnju ustanove s tijelima uprave u gradu, s poduzećima zainteresiranima za skupno osposobljavanje svojih radnika, sa srodnim ustanovama za obrazovanje odraslih u cijeloj bivšoj državi, Zavodom za zapošljavanje, raznim prosvjetnim zavodima, izdavačkim kućama i slično. Posebnu cjelinu čine zapisi o upravljanju ustanovom, kao što su razni pravilnici, statuti ustanove i izvješća od kojih neka imaju broj urudžbenog zapisnika, ali su čuvana izdvojeno. Budući da se na Narodnom sveučilištu održavala nastava raznovrsnih programa (od osnovne škole, gimnazije, političke škole do velikog broja najrazličitijih proizvodnih programa), veći dio zapisa odnosi se na programe nastave. Podaci o polaznicima Narodnog sveučilišta nalaze se u različitim popisima polaznika. Prilikom pregleda i razvrstavanja spisa na kraj smo stavili zbirku fotografija koju je Narodnom sveučilištu slala Novinska agencija Tanjug u razdoblju od 1963. do 1968. pod nazivom Tanjugova tjedna kronika. Fotografije se odnose na poznate osobe i važne događaje iz područja politike, sporta, kulture, umjetnosti, mode i estrade. Budući da fond nije arhivisički sređen i istražen, ne znamo slijedom kakve suradnje su fotografije dolazile Narodnom sveučilištu niti dokad je ta suradnja trajala.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, razredne knjige, zapisnici Stručnog kolegija

1. Urudžbeni zapisnik Narodnog/Radničkog sveučilišta, 1957.–1966., knj. 4

Predmetne knjige

5. Razredne knjige, 1959./1960.–1966./1967., knj. 71

6. Knjiga zapisnika Stručnog kolegija Narodnog sveučilišta, 1959.–1964., knj. 1

7. Knjiga zapisnika odbora Radničkog sveučilišta, 1956.–1958., knj. 1

8. Knjiga zapisnika Centra za obrazovanje, 1963., knj. 1

9. Knjiga zapisnika sjednica Sekretarijata Narodnog sveučilišta u Zadru, 1959., knj. 1

10. Dnevnik rada Seminara za omladinske rukovodioce, 1964., knj. 1

11. Dnevnik rada, 1959., 1964, knj. 2

12. Glavna knjiga djelatnosti Narodnog sveučilišta Zadar 1959./1960.–1963./1964., knj. 3

13. Popis knjiga iz knjižnice Radničkog sveučilišta Zadar, knj. 1

Zbirke

14. Zbirka „Narodnog lista“ i „Slobodne Dalmacije“, 1959.–1964., 1 mapa

15. Zbirka plakata kojima su se oglašavali programi ustanove, 1959.–1964., 1 mapa

Spisi

1. Spisi o upravljanju i radu ustanove 1957.–1967., kut. 1–9.

2. Statuti, pravilnici, izvješća, 1960.–1967., kut. 10–12.

3. Programi nastave, 1960.–1967., kut. 13–15.

4. Podatci o polaznicima, 1960.–1967., kut. 16–19.

5. Upisnice, 1960.–1967., kut. 20–24.

6. Zbirka fotografija 1963.–1968., kut. 25–28.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

D. Kolić, D. Martinović: „Šezdesete – godine koje su promijenile svijet“, katalog izložbe, Državni arhiv u Zadru, Zadar 2012.