[0250] Osnovna mješovita škola talijanske manjine u Zadru (1946. – 1953.)

Signatura: HR–DAZD–250

Klasifikacija: D.4.

Naziv fonda: Osnovna mješovita škola talijanske manjine

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1953.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 2 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Osnovna mješovita škola talijanske manjine

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Godine 1945. osnovana je Niža talijanska gimnazija s 4 razreda. U prve dvije godine imala je i samostalnu upravu. Kako je broj učenika naglo opadao zbog iseljavanja (optiranjem za Italiju), neko je vrijeme pripojena Hrvatskoj gimnaziji kao Talijansko odjeljenje. Kada se novom školskom reformom osnivaju sedmogodišnje škole tada je i za talijansku nacionalnu manjinu osnovana Sedmogodišnja škola, koja se kasnije pretvorila u Osmogodišnju školu talijanske manjine (Scuola ottenale della minoranza italiana). Škola je zatvorena školske godine 1953./54. zbog premalog broja učenika.

POVIJEST FONDA

Gradivo je Arhivu predala Osnovna škola „Centar“ 4. listopada 1977. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 145/1977). Gradivo je sređeno, popisano i smješteno u kutije.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži jedan urudžbeni zapisnik za cijelo vrijeme djelovanja škole. On je oštećen i nepotpun. Sačuvani su necjeloviti razredni imenici za sve školske godine, ali ne i za sve razrede. Generalni registar učenika sačuvan je za godine 1951.–1953., a dnevnici rada za godine 1951.–1953 (kut. 1). Gradivo sadrži i administrativne spise, zatim izvješća, zaključke, pravilnike, dokumentaciju o ispitima, financijama i statistici (kut. 2).

POPIS GRADIVA

Knjige, Urudžbeni zapisnik, 1946.–1952., knj. 5

Spisi, 1946.–1953., kut. 1–2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.