[0249] Škola za bolničare s praktičnom obukom u Zadru (1955. – 1964.)

Signatura: HR–DAZD–249

Klasifikacije: D.2.3.

Naziv fonda: Škola za bolničare s praktičnom obukom u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1964.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 35 knj., 5 kut.; 0, 8 d/m

Stvaratelj: Škola za bolničare s praktičnom obukom u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Sukladno Zakonu o školama za bolničare, Narodni odbor općine Zadar – Sekretarijat za prosvjetu i kulturu dao je 31. listopada 1956. pod br. 12238/56, suglasnost da se pri Općoj bolnici u Zadru osnuje škola i internat za bolničare s praktičnom obukom. Škola je otvorena 1. studenoga 1956. Uprava škole povjerena je Školskom odboru kojeg je imenovala Opća bolnica Zadar rješenjem br. 4210/1956. Upraviteljica škole je bila glavna medicinska sestra Rita Gregov, a administrativno–financijsko poslovanje dobrovoljno su obavljali službenici bolnice. Škola nije imala svoje prostorije, već je djelovala u prostorima Opće bolnice. Zadaća škole bila je školovanje osoblja za potrebe zadarske bolnice i drugih zdravstvenih ustanova na zadarskom području. Škola je prestala s radom krajem školske godine 1963./1964. o čemu doznajemo iz dopisa upraviteljice škole upućenog Općinskoj skupštini – Odjelu za prosvjetu broj 20/1964. od 12. lipnja 1964. godine.

POVIJEST FONDA

Nema podataka o tome kada je gradivo Škole predano Državnom arhivu u Zadru. Gradivo je sačuvano fragmentarno, sređeno je i izrađen je sumarni popis 1991. godine.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži knjige i spise iz 1955. i 1956. kada Škola još nije službeno djelovala. Osim spisa koji se odnose na organiziranje nastave, gradivo sadrži i podatke o internatskom smještaju polaznika.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, imenici, dnevnici

1. Urudžbeni zapisnik, 1957.–1962., knj. 4

2. Priručni imenici, 1955./1956.–1957./1958., knj. 4

3. Dnevnici rada, 1958./1959.,1959./1960., knj. 3

4. Glavni imenici, 1960./1961., knj. 4

5. Glavne knjige završnog ispita, 1961./1962.–1963./1964., knj. 3

6. Dnevnici, 1955./1956.–1963./1964., knj. 11

7. Razredne knjige 1961./1962.–1963./1964., knj. 5

8. Knjiga tečaja za bolničare pri Općoj bolnici 1960./1961., knj. 1

Spisi

1. Opći spisi, 1957.–1963., kut. 2–3.

2. Zapisnici, diplomske radnje, ocjene učenika, nastavni programi, zadaće završnog

ispita, molbe za prijem u školu, 1956.–1963., kut. 4–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–443: Medicinska škola „Ante Kuzmanić“

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–397: Učiteljska škola u Zadru