[0247] Radnička gimnazija u Zadru (1950. – 1953.)

Signatura: HR–DAZD–247

Klasifikacija: D.2.1.

Naziv fonda: Radnička gimnazija u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1953.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 3 kut.; 0,5d/m

Stvaratelj: Radnička gimnazija u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Godine 1946. uz Gimnaziju osnivaju se i večernji tečajevi za srednje obrazovanje, koje su većinom pohađali namještenici ustanova i poduzeća, a djelomično i radnici. Polaznici tečajeva polagali su razredne ispite na Gimnaziji. Predavači na tečajevima bili su nastavnici i profesori srednjih škola. Iz tih tečajeva početkom šk. god. 1950./1951. osnovala se Radnička gimnazija sa 4 razreda po propisima osmogodišneg školovanja, pa su se u nju upisali svi dotadašnji polaznici tečajeva.

POVIJEST FONDA

Dana 3. ožujka 1978. Osnovna škola „Petar Preradović” predala je gradivo ovog fonda Ahivu. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 150/78). Gradivo je sređeno i popisano.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbeni zapisnik, dnevnik rada, matičnu knjigu nepismenih (kut. 1), glavne imenike (kut. 2), opće spise, potvrde polaznicima, dokumente o polaznicima, statistička i financijska izvješća (kut. 3), zapisnike nižih tečajnih ispita, te dnevnike od I. do IV. razreda.

POPIS GRADIVA

Knjige

1. Zapisnik nižeg tečajnog ispita, 1951., knj. 2

2. Dnevnici I. – IV. razreda 1950.–1953., knj. 7

Spisi, kut. 1–3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.