[0246] Hrvatska gimnazija u Zadru (1897. – 1921.)

Signatura: HR–DAZD–246

Klasifikacija: D.2.1.

Naziv fonda: Hrvatska gimnazija u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1897.–1921.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 29 knj., 1 kut.; 1,1 d/m

Stvaratelj: Hrvatska gimnazija u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Miho Klaić, kao narodni zastupnik na IV. sjednici Dalmatinskog sabora 29. listopada 1890. iznio je prijedlog „da u srednjim učionicama zadarskim mjesto talijanskoga bude kao naukovni jezik hrvatski iliti srpski”, s obrazloženjem da „zadarska gimnazija ne služi samo za grad Zadar, već i za cijelu prostranu zadarsku okolicu, koja se proteže od Raba do Krke”, gdje je u pučkim učionicama „naukovni jezik hrvatski iliti srpski”. Klaićev je prijedlog prihvaćen i upućen Carevinskom vijeću u Beč. Na uporno traženje hrvatskih narodnih zastupnika iz Dalmacije i svehrvatske javnosti, bečka vlada našla je kompromisno rješenje koje je donijela na temelju vladareve odluke od 23. rujna 1896. da se početkom 1987./1998., otvori u Zadru niža gimnazija s hrvatskim ili sprskim naukovnim jezikom. Prostor za gimnaziju je ustupilo gimnastičko društvo „Sokol”. Vladarevom odlukom od 3. rujna 1900. od početka šk. god. 1901./1902. proširena je u Veliku C. kr. Klasičnu gimnaziju s hrvatskim ili srpskim nastavnim jezikom. U literaturi je poznata kao Hrvatska gimnazija, za razliku od stare klasične gimnazije s talijanskim nastavnim jezikom, poznate pod nazivom Talijanska gumnazija. Gimnazija je ukinuta 1918. u vrijeme talijanske okupacije Zadra.

Od 1. do 6. ožujka 1945. obavljen je redovan upis u gimnaziju, pa je 11. ožujka 1945. svečano otvorena Hrvatska gimnazija s prvih 6 razreda. Istodobno je odobrila 7. i 8. razred te je krajem šk. god. 1952./1953. imala 8 razreda s 800 učenika i učenica. Početkom šk. god. 1953. /1954. odvojili su se niži razredi gimnazije i osnovana je II. osmogodišnja škola „Centar“.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda predao je Arhivu Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje „Juraj Baraković“ Zadar 16. lipnja 1980. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 203/80). Gimnazija Vladimir Nazor naknadno je predala Knjigu pregleda uspjeha ispita zrelosti od 1907. do 1921. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 271/00).

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo za cijelo vrijeme trajanja institucije. Sačuvana su 24 glavna imenika, knjiga Pregled uspjeha ispita zrelosti od 1907. do 1921. i jedna kutija spisa. Spisi sadrže zapise o ispitima zrelosti u razdoblju od 1907. do 1921., podatke o maturantima 1921. te nekoliko svjedodžbi. U gradivu nedostaje imenik iz šk. god. 1905./1906.

POPIS GRADIVA

1. Knjiga pregleda uspjeha ispita zrelosti, 1907.–1921., knj. 1

2. Glavni imenici učenika,1897.–1921., knj. 24

3. Glavni zapis o ispitima zrelosti 1907.–1921; Podaci o maturantima 1921.; Svjedodžbe 1913./1928., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo u Zadru 1813.–1918.

BIBLIOGRAFIJA

Dokoza, Serđo. Povijesni pregled gimnazije Jurja Barakovića od 1945. do 1999., u: Ilirski preparandij u Arbanasima: spomen knjiga 1866.–1996. / ur. Zlata i Julije Derossi. Zadar, 1997.: str. 160–187. *** Maštrović, Ljubomir. Povijesni pregled školstva u Zadru, Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 487– 526.