[0245] Učiteljska škola u Kninu (1946. – 1951.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

Signatura: HR–DAZD–245

Klasifikacija: D.2.3.

Naziv fonda: Učiteljska škola u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1948–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 37 knj., 5 kut.; 1,2 d/m

Stvaratelj: Učiteljska škola Knin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Po završetku školske godine 1948./1949. godine Učiteljska škola iz Imotskog preseljena je u Knin i od 1950. godine naziva se Učiteljska škola Knin. Upisivana su po dva razreda po generaciji. Škola je prestala s radom završetkom školske godine 1950./1951.

Učiteljska škola u Imotskom otvorena je 5. listopada 1946. godine. Upisan je jedan pripremni razred i jedan razred škole. Naknadno je upisan još jedan pripremni razred. Redovna nastava je počela 16. listopada 1946. godine (183/47).

POVIJEST FONDA

Ne postoji podatak o primopredaji gradiva fonda Učiteljske škole u Kninu. Iz Knjige primljenog arhivskog gradiva vidi se da je primopredaja gradiva kninskih institucija bilo u više navrata, pa je moguće da je 1,1 d/m gradiva ovoga fonda predan zajedno s gradivom nekog drugog stvaratelja. Druga primopredaja bila je 12. ožujka 2001. godine kada je od Gimnazije „Juraj Baraković“ preuzeto 10 d/m gradiva raznih škola, između ostalog i nešto gradiva Učiteljske škole u Kninu koje je priključeno ranije preuzetom gradivu. Gradivo prve primopredaje sređeno je, popisano i smješteno u 4 kutije. Godine 2011. gradivu je priključena još jedna kutija gradiva preuzetog 2001. godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži podatke iz cijelog razdoblja djelovanja ove škole u Imotskom i Kninu, kao što su imenici, dnevnici, zapisnici o završnom ispitu, popis polaznika škole, podaci o nastavnicima.

POPIS GRADIVA

Imenici

Imenici i dnevnici, 1946.–1951., sv. 28

Imenik kandidata koji su polagali završni ispit, 1947. i 1948., sv. 2

Imenik kandidata koji su polagali učiteljski diplomski ispit, 1951., sv. 1

Imenik kandidata koji su polagali niži tečajni ispit, 1951., sv. 1

Predmetne knjige

Razredne knjige, 1946.–1948., sv. 2

Knjiga zapisnika o završnom ispitu, 1946./1947., sv. 1

Popis učenika, 1946.–1948., sv. 2

Spisi

1. Spisi Učiteljske škole u Imotskom, 1946.–1948., kut. 1–2.

2. Spisi Učiteljske škole Imotski i Knin, 1949.–1951., kut. 3–4.

3. Priručni imenik 1946.–1952., podaci o nastavnom osoblju 1950.–1952.;

Platne liste 1950.; Evidencija kredita 1951., kut. 5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

  1. –1947.