[0243] Zapovjednik bivših mletačkih oficira pukovnik Ivan Jelić – Zadar (1806. – 1809.)

Signatura: HR–DAZD–243

Klasifikacija: C.2.

Naziv fonda: Zapovjednik bivših mletačkih oficira pukovnik Ivan Jelić

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut., 1 knj.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Zapovjednik bivših mletačkih oficira pukovnik Ivan Jelić (Collonello Gelich comandante degli ufficiali
ex Veneti)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dolaskom francuskih vlasti u Dalmaciju, od 31. svibnja 1806. započet je proces ustroja posebne kopnene postrojbe imenom Legija Kraljevine Dalmacije (Legione Reale Dalmatina). Dvije godine poslije, u lipnju 1808. umjesto Dalmatinske kraljevske legije proveden je ustroj Pukovnije Kraljevine Dalmacije (Reggimento Reale Dalmata). U tom procesu je francuskim vlastima pomagalo Zapovjedništvo bivših mletačkih časnika. Na čelo Zapovjedništva 1. rujna 1806. imenovan je Ivan Jelić iz obitelji Dražojević Jelić iz Omiša. Zapovjedništvu u Zadru bilo je nadređeno Vojno zapovjedništvo u Veneciji (Genio Comandante Il Corpo Militar Veneto) na čelu s barunom Moserom de Filseckom. Osim usmjeravanjem mlađeg i sposobnog kadra u francusku vojsku, Zapovjedništvo je bilo nadležno za priznavanje činova, za prava veterana, invalida, udovica i djece pripadnika bivših mletačkih postrojbi.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda zatečeni su u Arhivu starih spisa C. kr. Namjesništva za Dalmaciju koji se nalazio u prizemlju providurske, kasnije namjesničke palače.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži Urudžbeni zapisnik Zapovjedništva s upisima primljenih i poslanih spisa od 1. rujna 1806. do 7. studenoga 1808. godine. Urudžbeni zapisnik je imao sljedeće rubrike: broj spisa, nadnevak zaprimanja spisa, sadržaj dopisa, izvadak iz zaključka ili rješenja, datum zaključka i otpreme. Zapovjedništvo je najviše komuniciralo s generalnim providurom Dandolom, Generalnim providurstvom, zapovjednikom u Veneciji barunom de Filseckom preko kojeg su u Zadar stizale odluke i naredbe ministra rata. Osim s pokrajinskim upravnim tijelima, Zapovjedništvo je komuniciralo i s nižim tijelima uprave u cijeloj Dalmaciji. Opsežan spis (br. 77/1809) sadrži popis bivših mletačkih časnika, nižih časnika i vojnika porijeklom iz Dalmacije od 1. prosinca 1806. godine (Ruollo degl’ uffiziali, bassi uffiziali e soldati ex Veneti dimoranti nella Dalmaztia ex Veneta 1. dicembre 1806), popis udovica i siročadi, zatim popis časnika po činovima, popis mletačkih časnika koji od ulaska francuske vojske u Veneciju ne dobivaju mirovinu, kopijalnu knjigu Jelićevih upućenih pisama u razdoblju rujan 1806. – svibanj 1809. te tiskani proglas od 1. prosinca 1808. kojim se oglašava osnivanje Povjerenstva za priznavanje vojnih činova bivšim mletačkim časnicima, dočasnicima i vojnicima.

POPIS GRADIVA

Knjige

Urudžbeni zapisnici 1806.–1808., 1 knj.

Spisi 1806./1809., svež. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (1806.–1809.)