[0241] Pomirbeni sud za zadarske otoke u Sutomišćici (1811. – 1819.)

Signatura: HR–DAZD–241

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud za Zadarske otoke u Sutomišćici

Vrijeme nastanka gradiva: 1811.–1819.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 kut.; 0,9 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud za Zadarske otoke (Giudizio di pace per gli scogli di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Pomirbeni sud u Ninu ukinut je 1811. godine, a osnovan je Pomirbeni sud za zadarske otoke sa sjedištem u Sutomišćici. Kotar Sutomišćica pripadao je okrugu Zadar, imao je četiri općine s ukupno 10.016 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Spise ovog suda pohranio je u Arhiv u Zadru Prvostupanjski sud u Zadru 1921. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1811.–1819., kut. 1–9

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački, francuski, hrvatski; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru (Tribunale di prima instanza in Zara)

1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819.