[0240] Pomirbeni sud u Zadru (1807. – 1820.)

Signatura: HR–DAZD–240

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1820.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 41 kut.; 4,1 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Zadru (Giudice di pace di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Sud je bio nadležan za grad i kotar Zadar. U početku djelovanja suda na području njegove nadležnosti živjelo je 34.407 stanovnika (uključujući i otoke). Ovdje valja imati na umu da je u spomenuto područje, uz Novigrad prvotno potpadao i Nin te zadarski otoci. Naknadno su 1807. osnovani pomirbeni sudovi u Ninu i posebni pomirbeni sud za zadarske otoke. U razdoblju Ilirskih Pokrajina kotar Zadar pripadao je okrugu Zadar. Imao je 6 općina i 16.543 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Spise ovog suda pohranio je u Arhiv u Zadru Prvostupanjski sud u Zadru 1921. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1806.–1820., kut. 1–41.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački, francuski, hrvatski; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819.