[0239] Pomirbeni sud u Skradinu (1806. – 1813.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–239

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Skradinu

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 46 kut.; 4,6 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Skradinu (Giudice di pace di Scardona)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Pomirbeni sud u Skradinu spadao je pod jurisdikciju Prvostupanjskog suda u Zadru i bio je nadležan za mjesto i kotar Skadin, u kojem je početkom njegova djelovanja živjelo oko 5573 stanovnika. U razdoblju Ilirskih Pokrajina od 1810. do 1813. kotar Skradin pripadao je kotaru Šibenik i imao je 3 općine s ukupno 5475 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Kotarski sud Šibenik predao je 1950. godine gradivo ovog fonda Arhivu u Zadru.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1806.–1813., kut.1–46

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819.