[0237] Pomirbeni sud u Pagu (1807. – 1819.)

Signatura: HR–DAZD–237

Klasifikacija: B. 1. 3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Pagu

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1819.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Pagu (Giudice di pace di Pago)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Pomirbeni sud u Pagu je spadao pod jurisdikciju Prvostupanjskog suda u Zadru i bio je nadležan za mjesto i kotar Pag, u kojem je počekom njegova djelovanja živjelo nešto više od 3027 stanovnika. Pod njegovu nadležnost pripadala je i Novalja. U razdoblju Ilirskih Pokrajina od 1810. do 1813. kotar Pag imao je 3162 stanovnika i pripadao je okrugu Zadar.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog suda predani su Arhivu u Zadru od strane NO općine Pag i Kotarskog suda Pag 1949. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1807.–1815., kut.1–2

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819.