[0236] Pomirbeni sud u Obrovcu (1798. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–236

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Obrovcu

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 11 kut.; 1,10 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Obrovcu (Giudice di pace d’Obrovazzo)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Pomirbeni sud u Obrovcu je sud prvog stupnja s ograničenom građanskom i kaznenom nadležnošću. Spadao je pod jurisdikciju Prvostupanjskog suda u Zadru i bio je nadležan ne samo za mjesto u kojem se nalazi, nego i za cijelu okolicu odnosno kotar u kojem je početkom njegova djelovanja živjelo približno 15.376 stanovnika. Suce je imenovao komesar u Zadru, a bila su trojica te jedan službenik kancelarije. Tako je ostalo i za čitavo vrijeme francuske uprave. U razdoblju Ilirskih Pokrajina od 1810. do 1813. kotar Obrovac imao je 18.260 stanovnika u osam općina.

POVIJEST FONDA

Kotarski sud u Obrovcu predao je 1963. godine spise ovog suda Arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskog gradiva 78/1963).

POPIS GRADIVA

Spisi, 1798–1819, kut.1–11

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819.