[0235] Pomirbeni sud u Ninu (1807. – 1811.)

Signatura: HR–DAZD–235

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Ninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1811.

Razina opisa: Fond

Količina: 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Ninu (Giudice di pace di Nona)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Odlukom od 2. siječnja 1807. uspostavljen je prvostupanjski Pomirbeni sud u Ninu, a u njegovu su nadležnost, osim samog grada, spadala i mjesta Klanice, Zaton, Privlaka, Vir, Kožino, Petrčane, Vrsi, Poljica, Ljubač i Ražanac. Godine 1810. ukinut je kanton Nin, te je Nin samo sjedište općine u kotaru Zadar. Godine 1811. općina Nin ima 1762 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Pokrajinski sud u Zadru predao je spise ovog suda Arhivu u Zadru 1921. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1807.–1810., kut. 1–4

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru, 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Bundy, Frank J., The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.–1813. New York and London, 1987. *** Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037 *** Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959. *** Vošnjak, Bogumil. Ustava in uprava ilirskih dežel: (1809.–1813.). Ljubljana: Matica slovenska, 1910. *** Napoleon i Kraljevina Iliria ili Naredba o ustrojenju Ilirie = Decret sur l’organisation de l’Illyrie : historički spomen. Zagreb: Narodna tiskarnica Lj. Gaj, 1850. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per la provincia della Dalmazia, kut.10, broj 67. Zadar, 27.X.1806. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Istruzioni per li giudici di pace, kut. 11, broj 23. Zadar, 4.XII.1806.