[0234] Pomirbeni sud u Opuzenu (1807. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–234

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Opuzenu

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Opuzenu (Giudicatura di pace di Narenta)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819., str. 31

Pomirbeni sud u Opuzenu (Forte Opus) je spadao pod jurisdikciju Prvostupanjskog suda u Splitu i bio je nadležan za mjesto Opuzen i cijeli kotar Opuzen, u kojem je početkom njegova djelovanja živjelo oko 5149 stanovnika. Sud je djelovao i u razdoblju Ilirskih Pokrajina od 1810. do 1813. godine. Kotar Opuzen tada je imao 5331 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog suda pohranjeni su u Arhiv Namjesništva u Zadru 1883. godine zajedno sa spisima Arhiva Makarske.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1807.–1813., kut.1–7

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Splitu 1806.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač 1798.–1819.