[0233] Pomirbeni sud u Kninu (1807. – 1820.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–233

Klasifikacija: B.1.3.

Naziv fonda: Pomirbeni sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1820.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,02 d/m

Stvaratelj: Pomirbeni sud u Kninu (Giudice di pace di Knin)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–232: Pomirbeni sud Brač, 1800.–1819., str. 31

Pomirbeni sud u Kninu je prvostupanjski samostalni sud, koji je sudio u građanskim i kaznenim predmetima na području grada i kotara Knin. Osnovan je temeljem Napoleonovog dekreta i provedbenom naredbom V. Dandola 1806. Radom je započeo 1807. godine. Na početku njegova djelovanja na području kotara Knin živjelo oko 26.579 stanovnika, a na kraju djelovanja 30.010 stanovnika.

Sud je imao suca, 1–2 pristava, službenog branitelja, asistenta, 2 kancelira, nekoliko kancelarijskih službenika, vratara i poslužitelja. Sud je spadao pod jurisdikciju Prvostupanjskog suda u Zadru.

Mirovni sud u Kninu djelovao je i u razdoblju Ilirskih Pokrajina od 1810. do 1813. godine.

POVIJEST FONDA

Kotarsko poglavarstvo Knina pohranilo je gradivo Pomirbenog suda u Kninu u Arhiv Namjesništva u Zadru 1906. godine.

SADRŽAJ

Pomirbeni su sudovi bili stvarno nadležni u građanskim i imovinsko–pravnim predmetima, ako spor u novcu ili novčanoj vrijednosti nije prelazio 15 fiorina, bez prava priziva. Ako je vrijednost bila od 15 do 150 fiorina, onda s pravom na priziv.

Bez obzira na vrijednost spornog predmeta, u nadležnost ovih sudova ulazili su sporovi o poljskoj šteti, o granicama (međama) nekretnina, o smetanju posjeda, sporovi nastali iz uporabnog odnosa (ugovori o zakupu i najmu), sporovi o „poljskim služnostima“ (tok voda za natapanje), sporovi vezani za radne odnose (plaće, nadnice, službenički odnosi, obveze između gospodara i službenika), o poništenju kupoprodaja (napose onih o cijeni prodaje životinja), o depozitu, sporovi o verbalnim uvredama i svađama koje ne idu u kazneni postupak te pokušaji nagodbe. Pomirbeni je sud imao izvršni karakter, pa je sudac shodno tome mogao izdavati odgovarajuće odluke (npr. pljenidbe pokretnina i dr.).

POPIS GRADIVA

Spisi, 1807.–1813., kut. 1–2

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–220: Prvostupanjski sud u Zadru 1798.–1815.

BIBLIOGRAFIJA

Bundy, Frank J., The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.– 1813. New York and London, 1987. *** Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037 *** Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959. *** Vošnjak, Bogumil. Ustava in uprava ilirskih dežel: (1809.–1813.). Ljubljana: Matica slovenska, 1910. *** Napoleon i Kraljevina Iliria ili Naredba o ustrojenju Ilirie = Decret sur l’organisation de l’Illyrie : historički spomen. Zagreb: Narodna tiskarnica Lj. Gaj, 1850. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per la provincia della Dalmazia, kut.10, broj 67. Zadar, 27.X.1806. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Istruzioni per li giudici di pace, kut. 11, broj 23. Zadar, 4.XII.1806.