[0231] Kotarski sud u Zadru (1820.–1918.)

Signatura: HR–DAZD–231

Klasifikacija: B.1 – 2.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Zadru

Raspon godina gradiva: 1820./1918.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 52 knj., 175 svež.; 17 d/m.

Stvaratelj: Kotarski sud u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–222: Kotarski sud u Biogradu n/m 1 1876.–1943., str. 58

Prema Zakonu od 22. prosinca 1819. koji je stupio na snagu 1. veljače 1820. u sjedištima okruga sudske nadležnosti kotarskih sudova vrše okružni sudovi odnosno Zemaljski sud. Kotarski sud u Zadru naziva se Pristolje od Zadra – Tribunale di Zara. Kao prvostupanjski sud u građanskim parnicama nadležan je samo za mjesta i kotar svog sjedišta i za općine Zadar, Nin, Biograd, Sali i Silba. U kaznenom postupku nadležan je za sudove Obrovac, Šibenik, Knin, Drniš, Skradin, Pag i Rab. Od 1854. u središtima okruga osnivaju se gradski sudovi (Preture urbane) koji imaju iste nadležnosti kao i kotarski sudovi. Godine 1898. ukidaju se gradski sudovi i formiraju kotarski sudovi i kao takvi ostaju do kraja austrougarske vlasti 1918. godine.

Područje nadležnosti suda tijekom 19. st. se mijenjalo. Tako mu se 1827. godine povećalo, jer se smanjio djelokrug suda u Obrovcu, pa su neka sela potpala pod Zadar. Osnivanjem Kotarskog suda u Benkovcu 1846. i u Biogradu n/m 1876. područje djelovanja Kotarskog suda u Zadru se znatno smanjilo.

Kotarski sud u Zadru 1854. obuhvaćao je sljedeće porezne općine: Zadar, Arbanasi, Ploče, Diklo, Kožino, Bokanjac, Murvica, Smoković, Bibinje, Zemunik, Škabrnja, Galovac, Sukošan, Sestrunj i Rivanj, Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Preko, Kali, Kukljica, Dragove, Božava i Zverinac, Brgulje, Punta Biancha (Otok), Soline, Brbinj, Savar, Luka, Žman, Sali, Zaglav, Rava, Iž Veli, Iž Mali, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane i Mrljane, Pašman, Tkon, Vrgada, Gorica, Raštane, Turanj, Sv. Petar, Filip Jakov, Biograd, Pakoštane, Vir, Privlaka, Petrčane, Nin, Zaton, Vrsi, Ražanac, Radovin, Ljubač, Poljica, Visočane, Dračevac, Briševo i Grbe, Poličnik, Suhovare, Vinjerac, Slivnica, Posedarje, Islam Latinski, Rupalj, Islam Grčki, Kašić, Novigrad, Pridraga, Smilčić, Biljane Donje, Trljuge i Veljane, Olib, Silba, Premuda, Ist, Zapuntel, Molat.

Osnivanjem Kotarskog suda u Biogradu neke porezne općine ušle su u nadležnost navedenog suda.

POVIJEST FONDA

Pri Kotarskom sudu u Zadru postojala je pismohrana i opći sudski arhiv. Do podjele gradiva dolazilo je pri promjeni teritorijalne nadležnosti, kada su osnivani pojedini kotarski sudovi. Tako su prilikom osnivanja suda u Benkovcu 1847. godine tom novoosnovanom Kotarskom sudu predani spisi koji se odnose na područje njegove teritorijalne nadležnosti. Isto tako su Kotarskom sudu Biograd n/m 1876. i 1877. predani spisi koji se odnose na područje toga suda. Nakon talijanske okupacije Zadra došlo je 1923. i 1924. do diobe gradiva između Italije i Kraljevine SHS. Tada su mnogi spisi koji se odnose na područje Kraljevine SHS predani kotarskim sudovima u Biogradu, Benkovcu i Obrovcu.

Godine 1927. osnivanjem Kotarskog suda u Preku spisi, koji se odnose na njegovo područje, poslani ovom sudu iz Biograda i Raba i svi su dobili nove brojeve, ali se vode pod godinom 1927. Osnivanjem suda u Ninu 1940. godine spisi iz Biograda (većinom ostavinski) poslani su tom sudu, ukupno 997 ostavina.

Zbog neprimjerenog smještaja u podrumskim prostorijama mnogo je gradiva oštetila vlaga, a 1948. veliki dio gradiva predan je Tvornici papira u Rijeci. Ostatak gradiva preuzeo je 1977. Historijski arhiv u Zadru. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 141/1977). Primopredajni zapisnik sastavljen je 13. srpnja 1977. godine.

Godine 1947. teritorijalna nadležnost Kotarskog suda u Zadru je znatno proširena i vraćeni su mu spisi iz ranijeg razdoblja od kotarskih sudova Benkovac, Biograd, Obrovac i Preko; ostavine su upisane u imenike iz 1947. godine s novim brojevima. Navedeni spisi Kotarskog suda u Zadru (Preture urbane) vode se kao predspisi suda u Biogradu i Preku. Zbog svih tih promjena nadležnosti i predaje gradiva novoosnivanim kotarskim sudovima, gotovo je nemoguće rekonstruirati izvorni poredak gradiva pojedinih sudova.

HR–DAZD–230: Kotarski sud u Skradinu (1820.–1918.) 1829.–1830. 3 kut; 0,3 d/m. Državni arhiv u Zadru je fragmente Kotarskoga suda u Skradinu, koje je u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.) iskazano pod matičnim br. 230, predao 2011. godine Državnom arhivu u Šibeniku, gdje se čuva najveći dio gradiva toga suda (HR–DAŠI–85: Kotarski sud u Skradinu. Primopredajni zapisnik od 31. ožujka 2011. Klasa 036–02/11–01/09. Ur. broj 21981–92–11–11–1). To je gradivo Državnom arhivu u Zadru predao Kotarski sud u Šibeniku 22. lipnja. 1950. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 37/50).

Gradivo sudova nije arhivistički sređeno.

SADRŽAJ

Većina ostavinskih spisa vodi se kao predspisi Kotarskih sudova Benkovac, Biograd i Preko, jer se odnose na područja za koje su bili nadležni navedeni sudovi. Nešto spisa odnosi se na zemljišne knjige i zemljišno–knjižne spise.

POPIS GRADIVA

Gradivo nije popisano.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 2 1847.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 2 1847.–1943.

  1. –1876.
  2. –1846.
  3. –1846.