[0229] Kotarski sud u Rabu (1820.–1918.)

Signatura: HR–DAZD–229

Klasifikacija: B.1 – 2.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Rabu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1826., 1844.–1918.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 35 knj., 19 kut.; 2,9 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Rabu (I.R. Giudizio distretuale in Arbe)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Kotarski sud u Rabu počeo je djelovati 1. veljače 1820. godine, kao sud treće klase. Naredbom od 6. lipnja 1826. ukinut je kotarski sud u Rabu i 1. srpnja 1826. njegovo područje pripojeno je Kotarskom sudu u Pagu, koji postaje sud druge klase (za određivanje klase, mjerodavna je veličina područja i broj stanovnika). Naredbom od 29. svibnja 1844. ponovno se uspostavljaju u Rabu i Pagu sudovi treće klase. Pag postaje ujedno i miješani sud (Pretura mista) sve do 1868. kada se uprava odvaja od sudbene vlasti.

Područje djelovanja obuhvaćalo je porezne općine Banjol, Barbat, Kampor, Lopor, Rab i Supetarska Draga.

POVIJEST FONDA

Gradivo se sve do 1947. godine nalazilo u zgradi Kotarskog suda u Rabu. Prof. Stjepan Antoljak, upravitelj Državnog arhiva u Zadru, obavio je pregled 1947. godine. Vidio je da se gradivo nalazi u neadekvatnim prostorijama i da je izvrgnuto svakodnevnom uništavanju. Obratio se Ministarstvu pravosuđa Narodne Republike Hrvatske da mu odobri preuzimanje gradiva, što je Ministarstvo i odobrilo. Među gradivom su se nalazili spisi od 16. do kraja 19. stoljeća. Gradivo je dopremio u sanducima u Državni arhiv u Zadru (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 1/1947). Gradivo nije arhivistički sređeno i pomiješano je s upravnim spisima. Ukupna Količina gradiva je 19 kutija i 35 knjiga. Spisi se odnose na građanske parnice, zamolbe drugih vlasti i ostavine.

POPIS GRADIVA

Upisnici

1. Glavne knjige sudskih pristojbi, 1820.–1826., knj. 8

2. Upisnik teških policijskih prekršaja suda u Rab, 1826., knj. 9

3. Popis raznih spisa izručenih od suda Pag sudu u Rabu, 1826.–1844., knj. 1

4. Popis ostavina izručenih od suda Pag sudu u Rabu, 1827.–1843., knj. 2

5. Upisnici ostavinskih spisa, 1844.–1868., knj. 15

Spisi, 1820./1892., kut. 19

1. Građanske parnice, 1820.–1826., kut. 1–19.

2. Ostavinski spisi od 1876.–1892., kut. 19.

JEZIK/PISMO

Talijanski i nešto hrvatskog; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527.–1945.). Zagreb, 1969. *** Čulinović, Ferdo. Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja. Zagreb, 1961. *** Ivković, Frane. Organizacija uprave Dalmacije za vrijeme druge austrijske vladavine 1814.– 1918., Arhivski vjesnik 34–35 (1991–1992): str. 31–51. *** Lago, Valentino. Memorie sulla Dalmazia, sv. 1. Venezia, 1869. *** Maschek, Luigi. Manuale del regno di Dalmazia, god. I. Zadar, 1871. *** Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959.

  1. –1846.