[0228] Kotarski sud u Preku (1878. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–228

Klasifikacija: B.1.3 – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Preku

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1927.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 220 svež.; 24 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Preku

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 2 1847.–1943., str. 65

Kotarski sud u Preku počeo je djelovati 1927. godine, a 1929. mijenja naziv u Sreski sud. Godine 1941. područje nadležnosti ovog suda okupirali su Talijani koji postupno uvode talijanski jezik i službenike odane Italiji. Godine 1943. Nijemci su okupirali Preko, a u bombardiranju je pogođena sudska zgrada i uništen dio spisa. Prestaje djelovati 1943., a 1944. osniva se Općinski narodni sud Preko i 1945. priključuje Kotarskom narodnom sudu u Zadru.

Područje djelovanja Kotarskog suda u Preku obuhvaćalo je Općinu Božava u čiji sastav ulaze katastarske općine Božava, Brbinj, Dragove, Savar, Sestrunj (Rivanj, Sestrunj), Soline, Veli Rat (Polje, Veli Rat i Verunić) i Zverinac; Općina Preko s katastarskim općinama: Kali, Kukljica, Lukoran, Poljana, Preko (Ošljak i Preko), Sutomišćica i Ugljan (Muline); Općina Sali s katastarskim općinama: Luka, Sali (Kornat, Sali, Sit, Zaglav, Žut i Žman); općina Silba s katastarskim općinama Ist (Ist i Škarda), Molat, Olib, Premuda, Silba, Zapuntel (Brgulje i Zapuntel); Općina Veli Iž s katastarskim općinama: Mali Iž i Porovac, Rava, (Mala Rava i Rava), i Veli Iž (Drage i Veli Iž). Površina: 37.602 h, 25 ari, 64 m²; 21.870 žitelja.

POVIJEST FONDA

Nakon što je Kotar Preko izdvojen iz nadležnosti Kotarskog suda u Biogradu n/m osnovan je Kotarski sud u Preku. Teritorijalna nadležnost se protezala na sljedeće općine: Božava, Preko, Sali i Iž Veli te općine Silba. Spisi koji su nastali radom Kotarskog suda u Biogradu i koji su poslani iz Zadra Biogradu i Rabu vraćeni su 1927., zavedeni u toj godini i dobili novi broj Kotarskog suda u Preku, posebno ostavinski spisi. Na pojedinim spisima nalaze se i oznake Kotarskog suda u Zadru (Pretura urbana), Biogradu i Rabu. Prestankom rada Kotarskog suda u Preku, spisi su predani Kotarskom narodnom sudu u Zadru. Jedan dio spisa je propao tijekom bombardiranja Preka 1943. godine. U Kotarskom narodnom sudu u Zadru spisi su pohranjeni u podrumske prostorije gdje je dosta spisa oštetila vlaga. Većina ostavinskih spisa je zavedena u upisnik Kotarskog suda u Zadru iz 1947. godine te je dobila nove brojeve i oznake tog suda. Sačuvani spisi primljeni su u Arhiv u rinfuznom stanju, zajedno sa spisima Biograda 13. srpnja 1977. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 141/77).

SADRŽAJ

Fond sadrži ostavinske spise (IV, A, O), skrbničke spise (P , S), oporuke (Uv, Pi), parnice (C, P), sudsku upravu (Su), zemljišno–knjižne spise, agrarne spise, spise građansko–pravnih stvari, spise koji po svom sadržaju ne ulaze ni u koji drugi upisnik (Nc, R), kaznene spise (Ki, KPS) i dr.

POPIS GRADIVA

Gradivo nije popisano.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–231: Kotarski sud u Zadru (Pretura urbana in Zara) 1820.–1918.

HR–DAZD–222: Kotarski sud u Biogradu 1876.–1943.

HR–DAZD–465: Općinski sud u Zadru (Kotarski) 1945.–1990.

Okružni sud u Šibeniku 1924.–1943.

Apelacioni sud u Splitu čuva se još uvijek u sudu.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud Benkovac 1847.–1943. *** Upravno, sudsko i crkveno razdjeljenje i imenik prebivališta Primorske Banovine po stanju od 1. maja 1938./ priredio statistički ured u Zagrebu. Zagreb: Kraljevska banska uprava Primorske banovine., 1938. *** Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 1918.–1941. *** Il giornale ufficionale del governo della Dalmazia, 1941.–1943.

  1. –1926.
  2. –1846.