[0227] Kotarski sud u Pagu (1820 .– 1943.)

Signatura: HR–DAZD–227

Klasifikacija: B.1.3 – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Pagu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 262 kut.; 26,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943., str. 65

Krajem 1923. izvršena je podjela nekadašnje Pokrajine Dalmacije na oblasti. Pag je pripao Splitskoj oblasti i kotarskoj ispostavi u Rabu. Kotarski sud u Pagu podređen je Okružnom sudu u Šibeniku i Višem zemaljskom sudu u Splitu. Pokrivao je cijelu političku općinu Pag s naseljima Barbat, Dinjiška, Kolan, Lun, Maun, Novalja, Pag, Povljana i Vlašić, površine 29.482 km², 1515 kuća, 7462 žitelja (3538 muških i 3925 ženskih), 7455 katoličkih i 7 pravoslavnih.

Sudbena vlast na cijelom području Kraljevine SHS izjednačena je tek 1929., kada je donesen Zakon o sudskom postupku u građanskim parnicama, Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku. Prema novim jedinstvenim propisima iz 1929. u području građanskog i kaznenog prava, sudbene funkcije su obavljali redovni i posebni sudovi. U redovne sudove spadaju i kotarski sudovi, koji se od tada nazivaju sreski te okružni, trgovački, apelacioni i kasacioni sudovi. Ovakvo stanje ostat će do sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Talijani su 1941. privremeno okupirali otok Pag, ali na osnovi Rimskih sporazuma Pag je pripao NDH i u njenom je sastavu ostao do svršetka rata 1945. godine. Umjesto sreski ponovo je vraćen hrvatski naziv kotarski sud.

Kotarski sud u Pagu bio je pod nadzorom Apelacionog suda u Zadru do 1918. i od 1918. do 1922., a od 1924. pod nadzorom Okružnog suda u Šibeniku i Višeg zemaljskog suda u Splitu (Apelacionog od 1929.). Korespondirao je s Prvostupanjskim odnosno Zemaljskim sudom u Zadru, Okružnim sudom u Šibeniku i Apelacionim sudom u Splitu, a od 1. veljače 1932. bio je pod nadzorom Okružnog suda u Sušaku. Tijekom djelovanja sud je mijenjao nazive: I. R. Pretura Pago 1820.–1867., I. R. Giudizio distrettuale Pago 1868.–1921., Sreski sud Pag 1923.–1941., Kotarski sud Pag 1941.–1945.

POVIJEST FONDA

Za vrijeme Druge austrijske uprave provedeno je izlučivanje gradiva te stavljene registraturne oznake na spise od 1820. do 1853. koje su vrijedile do 1898. godine. Fond je primljen u Arhiv u nekoliko navrata. Prvi put 14. lipnja 1949. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 16/1949), zatim 23. studenoga 1983. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 185/1983). Nešto agrarnih spisa iz 1939. pripojeno je agrarnim spisima iz 1947. koje je rješavala Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju u Pagu (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 268/2000). Konačno odabiranje i izlučivanje obavljeno je u DAZD–u 2008. godine. Gradivo Kotarskog suda u Pagu sređeno je prema izvornim serijama i tekućem broju predmeta.

SADRŽAJ

Fond sadrži ostavinske spise (IV. A od 1898.), građanske parnice (III. i C), predmete sudske uprave (Su), zemljišno–knjižne spise, građansko–pravne stvari koje ne pripadaju nijednoj navedenoj seriji (Nc) te razne spise fragmentarno sačuvane iz raznih područja sudskog djelovanja.

POPIS GRADIVA

1. Ostavine (IV, A, O),1820.–1839., kut. 1–100.

2. Građanske parnice (III, C, P), 1820.–1943., kut. 101–165.

3. Sudska uprava, 1898.–1941., kut. 166–197 (Su), kut. 166–197.

4. Zemljišno–knjižni spisi: Barbat, Kolan, Novalja, Pag, Povljana, 1885.–1900., kut. 198.–214.

5. Spisi drugih serija (Nc) 1898.–1932., kut. 215–239.

6. Razno, 1873.–1944., kut. 240–262.

JEZIK/PISMO

Talijanski i hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru 1798.–1918.

HR–DAZD–215: Zemaljski sud u Zadru, 1869.–1918.

Okružni sud u Šibeniku (čuva se u navedenom sudu)

HR–DARI–113: Okružni sud Sušak – Rijeka (Sušak) 1933.–1945.

HDA–394: Stol sedmorice (Kasacioni sud) 1862.–1945.

Östereichisches Staatsarchiv, Der oberste Gerichtschuf in Wien.

Apelacioni sud u Splitu koji se još čuva u sudu

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

  1. –1846.
  2. –1846.