[0222] Kotarski sud u Biogradu n/m (1820. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–222

Klasifikacija: B.2.3. – B.4.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Biogradu n/m

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1876.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 316 svež.; 25 d/m

Stvaratelj gradiva: Kotarski sud u Biogradu n/m (I.R. Giudizio distrettuale Zara–Vecchia /1876.–1918./), Kotarski sud u Bigradu (1918.– 1929.), Kotarski sud Biograd (1941. – 1943.)


POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–215: Zemaljski sud u Zadru 1881.–1895., str. 55

HR–DAZD–221: Kotarski sud Benkovac 2 1847.–1943., str. 65

Naredbom ministra pravosuđa od 23. listopada 1874. osniva se Kotarski sud u Biogradu n/m i obuhvaća područje općine Biograd koja je bila u sastavu političkog kotara Zadar. Naredbom Ministarstva pravosuđa od 2. studenoga 1875. određeno je da sud u Biogradu n/m počinje djelovati 1. veljače 1876. godine. Bio je podređen Zemaljskom sudu u Zadru i Prizivnom (Apelacionom) sudu u Zadru. U njegov sastav ulazile su političke općine: Biograd n/m, Preko, Sali i dio općine Zemunik Donji, a od 1925. do 1941. i općina Nin. Kad je 1927. godine osnovan Kotarski sud u Preku, područje nadležnosti mu je smanjeno, jer su svi zadarski otoci osim Pašmana, ušli u sastav suda u Preku. Godine 1929. mijenja se naziv kotarski u sreski sud do 1942. godine. Od 1942. godine naziva se Pretura di Zara – Vecchia. Godine 1949. ukida se sud u Biogradu i ulazi u sastav Kotarskog suda u Zadru. Između dva rata bio je u nadležnosti Okružnog suda u Šibeniku i Višeg Zemaljskog sudu (od 1929. Apelacionog) u Splitu.

Područje djelovanja Kotarskog suda u Biogradu od 1876. obuhvaćalo je političku općinu Biograd s naseljima: Banj, Biograd, Dobropoljana, Filip Jakov, Gorica, Neviđane, Pakoštane, Pašman, Raštane, Tkon, Turanj, Vrgada i Ždrelac. Od početka 1924. područje nadležnosti se povećava, jer u njen sastav ulazi dio općine Zemunik Donji i to porezne općine Bibinje, Galovac, Sukošan i Škabrnja, cijelo područje političke općine Nin do 1941. i područja općina Sali, Božava, Iž Veli i Preko.

POVIJEST FONDA

Osnivanjem Kotarskog suda u Biogradu n/m spisi koji se odnose na njegovo područje poslani su Prvostupanjskom sudu u Zadar i zavedeni su u 1876. i 1877. pod novim brojevima i novim registraturnim oznakama. Padom Zadra pod Italiju spisi što su se odnosili na nova naselja koja su došla pod nadležnost suda u Biogradu, zavedeni su u nove upisnike za 1923. i 1924. godinu i pisani su novi brojevi. Oslobođenjem Zadra od Italije naselja Bibinje, Galovac, Sukošan i Škabrnja pripala su Kotarskom sudu u Zadru, a spisi (posebno ostavinski), upisani su u upisnik iz 1947. Kotarskog suda u Zadru. Kotarski sud u Biogradu ukinut je 1949., a spisi su odvezeni u Zadar i smješteni u podrumske prostorije zadarskog suda, gdje je veliki dio uništila voda i vlaga, a dio je prodan poduzeću za otkup papira. Ostavinski spisi od 1900. do 1943. zadržani su u Općinskom sudu u Zadru, gdje su svi uništeni. Spisi su primljeni u Arhiv u rinfuznom stanju 13. srpnja 1977. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 141/77). Gradivo nije arhivistički sređeno.

SADRŽAJ

Oblikovana je jedino serija ostavinskih spisa. Ostale serije nisu identificirane. Upisnici i spisi nisu odvojeni od gradiva Kotarskog suda u Preku i Zadru.

POPIS GRADIVA

Gradivo nije popisano.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–228: Kotarski sud u Preku 1927.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527.–1945.). Zagreb, 1969. *** Čulinović, Ferdo. Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja. Zagreb, 1961. *** Ivković, Frane. Organizacija uprave Dalmacije za vrijeme druge austrijske vladavine 1814.– 1918., Arhivski vjesnik 34–35 (1991–1992): str. 31–51. *** Lago, Valentino. Memorie sulla Dalmazia, sv. 1. Venezia, 1869. *** Maschek, Luigi. Manuale del regno di Dalmazia, god. I. Zadar, 1871. *** Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959.

  1. –1876.
  2. –1846.