[0219] Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Zadru (1807. – 1815.)

Signatura: HR–DAZD–219

Klasifikacija: B.1.2.

Naziv fonda: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1815.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 30 svež.; 3,0 d/m

Stvaratelj: Generalni prokurator kod Prizivnog suda u Zadru (Procurator Generale presso la Corte d’ Appello in Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dana 27. listopada 1806. V. Dandolo je na osnovi Napoleonovog dekreta od 4. rujna 1806. izdao naredbu o uređenju sudstva u Dalmaciji. Toj naredbi priložio je Pravilnik o građanskim i kaznenim parnicama u Pokrajini Dalmaciji (Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per la provincia della Dalmazia). Tim Pravilnikom austrijski sudbeni sustav ostaje do 1. siječnja 1807. godine kada se uvodi novi sudski red. Prema Pravilniku sudstvo u Dalmaciji čine: pomirbeni sudovi (Giudizio di pace), prvostupanjski sudovi (Tribunale di prima istanza), Prizivni sud (Corte d’Apello), Revizijski sud (Tribunale di cassazione del Regno) i Trgovački sud (Tribunale di Commercio). U trećem dijelu Pravilnika „Javna služba“ (Del Ministero pubblico) utvrđuju se funkcije prokuratora. Prizivni sud je predstavljao vrhovno sudište u Dalmaciji, a sjedište mu se nalazilo u Zadru. Pri njemu je djelovao i tužilac (procuratore) kojega je imenovao generalni providur. Tužilac izvan suda nije mogao preuzimati niti jednu drugu upravnu službu, a plaćala ga je država. Kraljevski generalni tužilac kod Prizivnog suda (Regio procurator generale) i dva kraljevska prokuratora kod prvostupanjskih sudova obavljali su svoju službu putem rekvizicije.

Nakon uspostave Ilirskih Pokrajina Prizivni sud u Zadru više nije nadležan za Pokrajinu Dubrovnik i s Bokom kotorskom, pa je prizivno sudište u Zadru reducirano na predsjednika, 4 suca, 2 zamjenika, glavnog tužitelja i kancelista.

Prokuratori su nadzirali izvršavanje zakona što se odnose na javni red i brinuli su se za izvršavanje kazni osuđenika. Bili su zaduženi za sve sporove i pitanja glede javnoga reda, probitka naroda, krune, općina i javnih zgrada; za darovanja i legate u korist siromaha; za položaj pojedinaca. Nadzirali su rad sudaca i sprečavali rad sudaca kada su u pitanju rodbinske veze te u tom slučaju sporove predavali drugim sucima. Nadzirali su rad sudova kako ne bi neovlašteni dolazili pred sud. Generalni prokurator i kraljevski prokuratori mogli su intervenirati u svim postupcima kada su to smatrali neophodnim, a i Prizivni sud i sudovi mogli su im se obratiti za usluge. U kaznenim postupcima kod prvostupanjskih sudova generalni je prokurator pazio na poštivanje pravne forme i na primjenu zakona prije donošenja presude. Ako su saznali za prijestupe, javljali su ih nadležnim mirovnim sucima. Generalni prokurator i kraljevski prokuratori Vladi su dojavljivali postupke kojima su suci prekoračili svoje ovlasti i prijestupe koje su eventualno učinili u obavljanju svoje službe. Pazili su na poštivanje rada i stege Prizivnog suda i prvostupanjskih sudova.

Spisi sadrže sudske procese, presude, žalbe protiv presuda Prvostupanjskog suda, izvještaje o kaznenim djelima, molbu suca Prvostupanjskog suda u Splitu za povećanjem osoblja, ukidanje ugovora o desetini i druge poslove koji su vezani uz ulogu javnog tužitelja kod prizivnog suda.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda pohranjeni su u Arhiv Namjesništva u Zadru 1901. i 1902. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1807.–1815., svež. 1–29

Prijepis oglasa 1806.–1810., svež. 30

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

HR–DAZD–217: Prizivni sud u Zadru 1798.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

HR–DAZD–216: Prizivni sud u Dubrovniku 1812.–1815.

Maštrović, Vjekoslav. Razvoj sudstva u Dalmaciji u 19. stoljeću. Zagreb: JAZU, 1959. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Istruzioni dei regi procuratori presso il tribunale di prima istanza civile e criminale in Zara e Spalato, kut. 11, br. 37. Zadar, 24. prosinca 1806. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Istruzioni al regio procurator generale presso la Corte di appello in Zara, kut. 11, br. 36. Zadar, 24. prosinca 1806.