[0214] Mjesni narodni odbor Žman (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–214

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Žman

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 4 kut.; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Žman; Mjesni ured Žman

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodnooslobodilački odbor Žman djeluje već od travnja 1942. godine. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. MNO Žman je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Žman ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. u Kotaru Zadar osniva se 14 općina. Mjesni narodni odbori Luka, Rava, Sali, Savar, Zaglav i Žman ulaze u sastav općine Sali.

POVIJEST FONDA

Gradivo NO općine Žman Arhivu u Zadru predao je Mjesni ured Sali 18. srpnja 1974. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 131/1947). Gradivo je sačuvano fragmentarno. Fragmentarno su sačuvani spisi Matičnog ureda mjesta Žman, kao i dio spisa Mjesnog ureda Žman iz 1953. godine.

SADRŽAJ

Gradivo je izvor za lokalnu gospodarsku i demografsku povijest Žmana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Žman, 1945.–1952. 2 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga stalnog biračkog popisa za mjesto Žman, 1952., 1 knj.

2. Knjiga primitaka i izdataka MNO Žman, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1947.–1956., 4 kut.

1. Zapisnici sjednica MNO Žman, 1947., 1949.–1952., kut. 1.

Zapisnici Mjesnog ureda Žman, 1953.

Zapisnici raznih komisija i biračkih odbora Mjesnog ureda Žman, 1953.–1956.

Opći spisi MNO Žman, 1947.

2. Opći spisi MNO Žman, 1948., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Žman, 1949.–1950., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Žman, 1951.–1952., kut. 4.

Povjerljivi spisi MNO Žman, 1950. i 1951.

Spisi Matičnog ureda Žman, 1945.–1951.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–140: Kotarski narodni odbor Preko 1945.–1946.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–390: Narodni odbor općine Sali 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 622