[0213] Mjesni narodni odbor Ždrelac (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–213

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Ždrelac

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 5 kut.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Ždrelac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Ždrelac u sastavu je kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Ždrelac ulazi u sastav kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. MNO Ždrelac ulazi u novoosnovanu općinu Pašman u kotaru Zadar. Općina Pašman je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac. Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. (NN 16/1962) ukidaju sve manje općine. Tada se osniva Skupština općine Biograd u čijem su sastavu mjesta općine Biograd koja su bila u njezinu sastavu 1955. godine.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Ždrelac sačuvano je fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži fragmente Matičnog ureda MNO Ždrelac. Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest mjesta Ždrelac i otoka Pašmana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Ždrelac, 1945.–1952., 5 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Ždrelac, 1949.–1952., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Ždrelac, 1948. i 1949., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga državljana Matičnog ureda Ždrelac, 1948.–1952., 1 knj.

2. Knjiga poslane pošte, 1945.–1949., 3 knj.

3. Knjiga blagajne, 1947.–1952., 1 knj.

4. Knjige biračkog tijela mjesta Ždrelac, 1948., 6 knj.

Spisi, 1945.–1952., 5 kut.

1. Opći spisi MNO Ždrelac, 1945.–1947., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Ždrelac, 1948., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Ždrelac, 1949., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Ždrelac, 1950.–1952., kut. 4.

5. Statistički podaci i razni popisi, kut. 5.

Spisi Matičnog ureda Ždrelac, 1948.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–526: Narodni odbor Općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619